ODVÁŽNE ROZHODNUTIA
SILNEJŠÍ KRAJ

O mne
Narodil som sa v roku 1976 v Trnave. Po gymnáziu som študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Spoločne s manželkou Romanou, dcérou a dvoma synmi žijeme v Trnave. 

Pracoval som v oblasti kultúry a médií. Následne som sa stal poslancom Národnej rady SR s ambíciou vrátiť smeráckou mafiou unesený štát späť do rúk obyvateliek a obyvateľov Slovenska.

V roku 2017 som sa rozhodol zmeniť Trnavský kraj. Aj s vašou podporou som sa stal trnavským županom. Dôveru som získal aj od ostatných županov a vediem združenie SK 8.

Dnes za mňa hovoria výsledky. Už päť rokov #spolutvorimekraj, ktorý je otvorenejší, modernejší a úspešnejší.

V odvážnych rozhodnutiach a tvrdej práci chcem spolu s tímom pokračovať, aby sme vytvorili ešte silnejší kraj. 
55 téz, z toho:
49
splnených
5
čiastočne splnených
1
nesplnená
Vyhodnotenie
programu 2017

Z 55 téz volebného programu z roku 2017 sme naplnili 49. Päť je čiastočne splnených. Jednej téze sme zatiaľ nedali konkrétnu podobu. To znamená, že naše záväzky sa nám v absolútnej väčšine podarilo naplniť. Nešlo len o prázdne sľuby. Práve naopak, často sme išli nad rámec programových téz a dokázali sme oveľa viac.

Päť rokov sme spolu tvorili kraj. Nebáli sme sa ťažkých rozhodnutí a dnes za nás hovoria konkrétne výsledky.

VIAC INFORMÁCIÍ
Vízia pre moderný kraj
Trnavská župa 2.2

Od roku 2017 sme rozbehli desiatky projektov, z ktorých niektoré majú presah do ďalšieho obdobia. Jedná sa napríklad o výstavbu úplne novej budovy knižnice v Galante, unikátnu modernizáciu hvezdárne a planetária v Hlohovci, skvalitňovanie športovísk pri stredných školách vo všetkých okresoch, výstavbu cyklotrás popri riekach a medzi sídlami, alebo už rodiace sa kultúrno-kreatívne centrum v Trnave.

Popri týchto pripravených zámeroch, ktoré chceme úspešne dotiahnuť, sme nazbierali aj skúsenosti a inšpirácie, z ktorých vyplývajú naše nové plány a vízie. Ich realizácia prispeje k tomu, aby trnavská župa bola moderná, efektívna a úspešná v tom zmysle, že bude doručovať kvalitné a dostupné verejné služby.

Poznáme silu nášho kraja a staviame na komplexnom prístupe k ďalšiemu zveľadeniu regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.

Výzvou v 21. storočí je téma vzdelávania a príprava mladých ľudí na život v ére dezinformácií.

V kontexte demografického vývoja budeme ďalej rozširovať kapacity a portfólio sociálnych služieb, ku ktorým sa pridá aj poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Prosperita závisí aj od rozvoja inovácií – technologických, ale aj sociálnych. Preto budeme ďalej sieťovať podnikateľov a sústrediť sa na vytváranie príležitostí pre mladých.

Ďalej budeme investovať do rekonštrukcií regionálnych ciest a mostov, ako aj do unikátnej infraštruktúry v podobe piešťanského letiska, ktoré má potenciál stať sa vstupnou bránou nielen pre kúpeľných turistov.

Konkrétne plány máme aj v zatraktívňovaní verejnej dopravy, podpore cyklistickej mobility alebo tvorbe životného prostredia.

Na financovanie našich zámerov plánujeme efektívne využiť aj európske zdroje, v čom sme boli doteraz úspešní.

S cieľom pokračovať v hľadaní riešení na problémy obyvateľov pripravíme a čoskoro predstavíme kompletný program do ďalšieho obdobia.

BLOG
26 októbra, 2022
ČERVENÁ KARTA PRE SMER, HLAS A EXTRÉMISTOV

Jedna kríza sa prelieva do ďalšej. Každý z  nás – komu rozum a  zodpovednosť neuleteli – vie, že ani táto situácia nesmie legitimizovať hlasy, ktoré podnecujú napätie v  spoločnosti a  zároveň nemajú žiadne riešenia problémov, ktorým čelíme. Vo volebnej kampani sme boli svedkami klamstiev, zavádzania, osočovania a osobných útokov. Kritika nebola konštruktívna a  chýbal vlastný obsah. […]

19 októbra, 2022
Pokračujeme v rozširovaní kapacít našich zariadení sociálnych služieb.

Pokračujeme v rozširovaní kapacít našich zariadení sociálnych služieb, čo považujeme za mimoriadne potrebné v kontexte očakávaného demografického vývoja. V Moravskom Svätom Jáne vytvoríme špičkové zariadenie sociálnych služieb, v ktorom vznikne 40 nových miest pre klientov s rôznymi diagnózami. Verím, že toto moderné zariadenie bude pre nich bezpečným a láskyplným domovom, kde budeme odborne poskytovať špecializovanú sociálnu starostlivosť. Okrem toho, sme pripravili […]

FACEBOOK
Jozef Viskupič
17. október 2022
V TRNAVE OBNOVÍME AREÁL ZÁPADOSLOVENSKÉHO MÚZEA
Služby našich inštitúcii posúvame neustále dopredu, a to platí aj o župnom Západoslovenskom múzeu v Trnave. Naším zámerom je jeho areál ešte viac zatraktívniť, tak aby ho navštevovali priaznivci histórie, ale aj široká verejnosť každej vekovej skupiny. ✅
✔ V záhradách múzea vznikne zázemie pre kultúrne a spoločenské podujatia, čím vytvoríme eventový priestor. 🤩
✔ Plánujeme upraviť jeho vonkajšie priestory a rekonštrukciou prejde aj vonkajšie oplotenie.
✔ Navyše, v projektovej dokumentácii bude riešené aj prepojenie múzejných záhrad s priľahlým mestským amfiteátrom.
✔ Veľkým plusom budú aj nové parkovacie miesta.
✔ So stavebnými prácami by sme chceli začať v priebehu budúceho roka.
Viac info 👉 https://bit.ly/3exGnjj

#makámeďalej 💪
#spolutvorimekraj
VIDIEŤ VIAC NA FACEBOOK
INSTAGRAM
jozef_jofo_viskupic
17. október 2022
TRNAVSKÁ ŽUPA 2.2.
Máme víziu pre moderný Trnavský kraj. Vytvorili sme volebný program, ktorý ako jediný obsahuje konkrétne riešenia, nie len abstraktné frázy. ✅️

Ponúkame konkrétne a prakticky okamžite realizovateľné návrhy v 13 tematických častiach:

1. Kraj ako dobrý hospodár.
2. Zdravie je vždy na prvom mieste.
3. Spoľahlivý sociálny kraj.
4. Vzdelanie je budúcnosť.
5. Kraj živej kultúry.
6. Kvalitné cesty a moderná verejná doprava.
7. Cyklodoprava.
8. Pulzujúce letisko Piešťany.
9. Kraj zážitkov.
...
VIDIEŤ VIAC NA INSTAGRAME

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227