ODVÁŽNE ROZHODNUTIA
SILNEJŠÍ KRAJ

O mne
Narodil som sa v roku 1976 v Trnave. Po gymnáziu som študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Spoločne s manželkou Romanou, dcérou a dvoma synmi žijeme v Trnave. 

Pracoval som v oblasti kultúry a médií. Následne som sa stal poslancom Národnej rady SR s ambíciou vrátiť smeráckou mafiou unesený štát späť do rúk obyvateliek a obyvateľov Slovenska.

V roku 2017 som sa rozhodol zmeniť Trnavský kraj. Aj s vašou podporou som sa stal trnavským županom. Dôveru som získal aj od ostatných županov a vediem združenie SK 8.

Dnes za mňa hovoria výsledky. Už päť rokov #spolutvorimekraj, ktorý je otvorenejší, modernejší a úspešnejší.

V odvážnych rozhodnutiach a tvrdej práci chcem spolu s tímom pokračovať, aby sme vytvorili ešte silnejší kraj. 
55 téz, z toho:
49
splnených
5
čiastočne splnených
1
nesplnená
Vyhodnotenie
programu 2017

Z 55 téz volebného programu z roku 2017 sme naplnili 49. Päť je čiastočne splnených. Jednej téze sme zatiaľ nedali konkrétnu podobu. To znamená, že naše záväzky sa nám v absolútnej väčšine podarilo naplniť. Nešlo len o prázdne sľuby. Práve naopak, často sme išli nad rámec programových téz a dokázali sme oveľa viac.

Päť rokov sme spolu tvorili kraj. Nebáli sme sa ťažkých rozhodnutí a dnes za nás hovoria konkrétne výsledky.

VIAC INFORMÁCIÍ
PROGRAMOVÉ TÉZY 2022

Od roku 2017 sme rozbehli desiatky projektov, z ktorých niektoré majú presah do ďalšieho obdobia. Jedná sa napríklad o výstavbu úplne novej budovy knižnice v Galante, unikátnu modernizáciu hvezdárne a planetária v Hlohovci, skvalitňovanie športovísk pri stredných školách vo všetkých okresoch, výstavbu cyklotrás popri riekach a medzi sídlami, alebo už rodiace sa kultúrno-kreatívne centrum v Trnave.

Popri týchto pripravených zámeroch, ktoré chceme úspešne dotiahnuť, sme nazbierali aj skúsenosti a inšpirácie, z ktorých vyplývajú naše nové plány a vízie. Ich realizácia prispeje k tomu, aby trnavská župa bola moderná, efektívna a úspešná v tom zmysle, že bude doručovať kvalitné a dostupné verejné služby.

Poznáme silu nášho kraja a staviame na komplexnom prístupe k ďalšiemu zveľadeniu regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.

Výzvou v 21. storočí je téma vzdelávania a príprava mladých ľudí na život v ére dezinformácií.

V kontexte demografického vývoja budeme ďalej rozširovať kapacity a portfólio sociálnych služieb, ku ktorým sa pridá aj poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Prosperita závisí aj od rozvoja inovácií – technologických, ale aj sociálnych. Preto budeme ďalej sieťovať podnikateľov a sústrediť sa na vytváranie príležitostí pre mladých.

Ďalej budeme investovať do rekonštrukcií regionálnych ciest a mostov, ako aj do unikátnej infraštruktúry v podobe piešťanského letiska, ktoré má potenciál stať sa vstupnou bránou nielen pre kúpeľných turistov.

Konkrétne plány máme aj v zatraktívňovaní verejnej dopravy, podpore cyklistickej mobility alebo tvorbe životného prostredia.

Na financovanie našich zámerov plánujeme efektívne využiť aj európske zdroje, v čom sme boli doteraz úspešní.

S cieľom pokračovať v hľadaní riešení na problémy obyvateľov pripravíme a čoskoro predstavíme kompletný program do ďalšieho obdobia.

BLOG
29 septembra, 2022
Nedovolíme návrat Smero-hlasu alebo extrémistov

Málokedy na župe hovoríme o politike. Všetky naše rozhodnutia sú čisto nepolitické - vecné. Prinášajú riešenia pre bežný život. Opravujeme cesty, mosty, modernizujeme zariadenia sociálnej starostlivosti či stredné školy, rozvíjame zdravotnú starostlivosť, snažíme sa, aby kraj bol atraktívny pre domácich či zahraničných turistov. No to všetko sa nedá bez toho, aby sme mali rovnaké alebo […]

21 septembra, 2022
Päť rokov tímovej práce

Prevziať zodpovednosť za riadenie regionálnej samosprávy znamenalo sa deň po voľbách vzdať úzkej optiky, začať riadiť vecí verejné vecne a sústrediť sme sa na maximalizáciu prínosu pre obyvateľov celého kraja. To je moje presvedčenie, s ktorým pristupujem k svojej práci župana už piaty rok. Aby som sa jej mohol venovať naplno, vzdal som sa mandátu poslanca parlamentu. […]

FACEBOOK
Jozef Viskupič
28. september 2022
OPÄŤ SME ZORGANIZOVALI SÉRIU PODUJATÍ KAM NA STREDNÚ ✅
📍 TRNAVA 📍 DUNAJSKÁ STREDA 📍 SENICA.

Žiakom končiacich ročníkov základných škôl, ako aj ich rodičom chceme odprezentovať širokú škálu našich 45 župných stredných škôl v Trnavskom kraji.
✔️ Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu a zatraktívňovaniu školstva, preto som rád, že sme dnes zaplnili Mestskú športovú hala v Trnave a privítali (možno aj) budúcich študentov.
✔️ Ponúkame pestrú paletu odborov, a to od od IT cez strojárstvo a kozmetiku, dopravu až po záhradníctvo.
✔️ Reštartovali sme systém duálneho vzdelávania a k nemu ponúkame aj motivačný balík výhod (štipendium, bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi aj ubytovanie v internátoch).
📍 Regionálne prezentácie budú pokračovať 13. októbra v Dunajskej Strede a 19. októbra v Senici.
VIDIEŤ VIAC NA FACEBOOK
INSTAGRAM
jozef_jofo_viskupic
28. september 2022
DOHODLI SME SA, IDE TO.
✅ GALANTA
Predstavujem vám TÍM KANDIDÁTOK A KANDIDÁTOV na poslankyne a poslancov Zastupiteľstva TTSK v okrese Galanta (volebný obvod č. 2).
6. Simona Bugyinská Simona Bugyinská
12. Zuzana Gauliederová Zuzana Gauliederová
14. Michal Greško Michal Greško - spolu za Galantsko
20. Róbert Korec Róbert Korec
27. Martin Práznovský
28. Ladislav Struhár Ladislav Struhár
30. Roland Szekera Roland Szekera - Fungujúce a bezpečné mesto
📍 Postupne vám predstavujem štyridsiatku kandidátok a kandidátov, ktorá je vyvážená aj regionálne. Spolu sme príkladom toho, že na regionálnej úrovni vieme nájsť zhodu a spoločne chceme pokračovať v modernizácii Trnavského kraja. ✅
#makámeďalej💪
#spolutvorimekraj
VIDIEŤ VIAC NA INSTAGRAME

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227