Your address will show here +12 34 56 78

Naša vízia

Trnavský samosprávny kraj potrebuje reštart. V dobe rýchleho rozvoja a technológií musí kraj vedieť prinášať svojim občanom moderné a dostupné služby, ktoré im budú vytvárať prostredie pre vlastný rozvoj a pomáhať prežiť plnohodnotný život. Župa musí byť nástrojom, ktorý bude napomáhať mladým ľuďom, rodinám, či seniorom vytvoriť domov podľa ich predstáv. Žiadne problémy nemôžu byť nad sily samosprávneho kraja.

 • Text Hover
 • Text Hover

O mne

Projektový manažér, zakladateľ regionálneho vydavateľstva, autor projektu siete internetových kaviarní, spolupracovník pri obnovení Trnavského amfiteátra, organizátor koncertov a kultúrnych podujatí, milovník spoločenských tancov, korčuľovania, lyžovania i brnkania na gitare.

Nefunkčnosť župy

Trnavský samosprávny kraj nefunguje na 100 percent. Tam, kde by mal pomáhať, zlyháva a svojim občanom nedáva to, čo naozaj potrebujú.

Župa nehospodári dobre s peniazmi nás všetkých

K vyrovnanému rozpočtu si župa musela v roku 2017 zobrať úver 18 miliónov eur, lebo to nie je schopná dosiahnuť dobrým hospodárením. Celková suma dlhu kraja ku koncu tohto roka dosiahne 59 miliónov eur. TTSK je v hodnotení finančného zdravia samosprávnych krajov podľa INEKO tretí najhorší samosprávny kraj. Horšie sú na tom len BBSK a KESK. Na tejto priečke sa drží dlhodobo od roku 2012 (s výnimkou 2014, kedy poskočil o 1 priečku). Medzi rokmi 2009 - 2011 sa TTSK umietňoval ešte horšie - na poslednej, resp. predposlednej priečke.

Sociálne služby sú na bode mrazu

Za posledných 10 rokov poskytol samosprávny kraj milión eur neziskovej organizácií Čistý deň a župan sa doteraz nevyjadril k tejto megakauze a k ohrozeniu zdravého vývoja detí, ku ktorému v tomto dome hrôzy došlo. Okrem toho kraj dáva viac na vydávanie časopisu Rodný môj kraj (448 tisíc eur) ako na podporu športu (2016 30 tisíc eur; 2017 60 tisíc eur).

Zápchy namiesto dopravy

Sme vyspelý región na európskej úrovni, ale kvalita služieb tomu nezodpovedá. Doprava a cesty sú v žalostnom stave a župa roky odkladá riešenia.

 • Text Hover

Náš rodný kraj

Aktuálne číslo novín na stiahnute vo formáte PDF. Najdôležitejšie informácie o našej inciatíve Spolu tvoríme kraj nájdete na tomto mieste.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover