PROGRAMOVÉ
TÉZY 2022

Od roku 2017 sme rozbehli desiatky projektov, z ktorých niektoré majú presah do ďalšieho obdobia. Jedná sa napríklad o výstavbu úplne novej budovy knižnice v Galante, unikátnu modernizáciu hvezdárne a planetária v Hlohovci, skvalitňovanie športovísk pri stredných školách vo všetkých okresoch, výstavbu cyklotrás popri riekach a medzi sídlami, alebo už rodiace sa kultúrno-kreatívne centrum v Trnave.

Popri týchto pripravených zámeroch, ktoré chceme úspešne dotiahnuť, sme nazbierali aj skúsenosti a inšpirácie, z ktorých vyplývajú naše nové plány a vízie. Ich realizácia prispeje k tomu, aby trnavská župa bola moderná, efektívna a úspešná v tom zmysle, že bude doručovať kvalitné a dostupné verejné služby.

Poznáme silu nášho kraja a staviame na komplexnom prístupe k ďalšiemu zveľadeniu regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.

Výzvou v 21. storočí je téma vzdelávania a príprava mladých ľudí na život v ére dezinformácií.

V kontexte demografického vývoja budeme ďalej rozširovať kapacity a portfólio sociálnych služieb, ku ktorým sa pridá aj poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Prosperita závisí aj od rozvoja inovácií – technologických, ale aj sociálnych. Preto budeme ďalej sieťovať podnikateľov a sústrediť sa na vytváranie príležitostí pre mladých.

Ďalej budeme investovať do rekonštrukcií regionálnych ciest a mostov, ako aj do unikátnej infraštruktúry v podobe piešťanského letiska, ktoré má potenciál stať sa vstupnou bránou nielen pre kúpeľných turistov.

Konkrétne plány máme aj v zatraktívňovaní verejnej dopravy, podpore cyklistickej mobility alebo tvorbe životného prostredia.

Na financovanie našich zámerov plánujeme efektívne využiť aj európske zdroje, v čom sme boli doteraz úspešní.

S cieľom pokračovať v hľadaní riešení na problémy obyvateľov pripravíme a čoskoro predstavíme kompletný program do ďalšieho obdobia.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227