Pokračujeme v rozširovaní kapacít našich zariadení sociálnych služieb.

Pokračujeme v rozširovaní kapacít našich zariadení sociálnych služieb, čo považujeme za mimoriadne potrebné v kontexte očakávaného demografického vývoja. V Moravskom Svätom Jáne vytvoríme špičkové zariadenie sociálnych služieb, v ktorom vznikne 40 nových miest pre klientov s rôznymi diagnózami. Verím, že toto moderné zariadenie bude pre nich bezpečným a láskyplným domovom, kde budeme odborne poskytovať špecializovanú sociálnu starostlivosť.

Okrem toho, sme pripravili aj ďalšie projekty, ktorými skvalitníme sociálne služby a zariadenia.

Pre klientov s poruchou autistického spektra budujeme nové zázemie na Dobrej Vode.
Máme pripravený projekt prístavby Domova sociálnych služieb v Galante, Skalici aj Šoporni.
V Okoči sme pred dokončením výstavby rodinných domov, kde zabezpečíme komunitnú formu starostlivosti prostredníctvom deinštitucionalizácie.

Existujúce zariadenia sme zmodernizovali a rozšírili sme aj portfólio ich sociálnych služieb.
Príkladom je Senica, kde sme vytvorili zariadenie prvého podporovaného bývania. Tento rok sme ho dokonca rozšírili o ďalšie kapacity. Navyše, pre čakateľov na umiestnenie do zariadenia, ponúkame službu domáceho tiesňového volania s názvom SOS GOMBÍK. Dôležití sú pre nás aj zamestnanci, bez ktorých to nejde. Opakovane sme im zvýšili platy a zrealizovali sme aj unikátny nefinančný benefit, ktorý sme nazvali Projekt 5P - Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie.
Toto sú reálne výsledky a plány, ktoré sme pripravení realizovať, pretože nezabúdame na tých, ktorí potrebujú pomoc.

Pripravili sme aj konkrétnu PONUKU PRE OKRES SENICE.
Náš program nestojí na veľkých sľuboch, ale na KONKRÉTNYCH VÝSLEDKOCH A NOVÝCH ZÁMEROCH, ktoré už máme pripravené.
Úplne nové zariadenie sociálnych služieb v Moravskom Sv. Jáne.
Nová telocvičňa pri SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici.
Zmodernizované vonkajšie športovisko pri Obchodnej akadémii v Senici.
Revitalizácia parku Záhorskej galérie v Senici.
Rekonštrukcia cesty medzi Šaštínom-Strážami a Petrovou Vsou.
Vybudovanie úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Moravským sv. Jánom a Brodským.

#makámeďalej
#spolutvorimekraj

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227