V TRNAVE VYBUDUJEME ŠPIČKOVÚ HOKEJOVÚ AKADÉMIU A ĎALŠIE KONKRÉTNE PROJEKTY

Športovú infraštruktúru v kraji neustále rozširujeme, a tento projekt ju ešte viac a viditeľne posilní. Priatelia, napredujeme aj v príprave výstavby hokejovej haly na Prednádraží v Trnave.

Zameriame sa na výchovu mladých športových talentov v nových študijných odboroch.

V spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja chceme vychovať nové generácie hokejistov a hokejistiek.

Študenti v akadémii budú prechádzať komplexným procesom od nadobudnutia teoretických znalostí v rámci vyučovacích blokov, cez suchú prípravu, až po tréning na ľade. Navyše, akadémia bude fungovať v rámci našej trnavskej strednej športovej školy.

Moderná hokejová hala so zelenou strechou vyrastie na Prednádraží na nevyužívaných pozemkoch pri župných SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča a SOŠ obchodu a služieb, bude energeticky nenáročná, využijú sa aj fotovoltaické panely.

Pôjde o doteraz najväčšiu investíciu župy do športovej infraštruktúry, na ktorú sme získali príspevok od vlády Slovenskej republiky. Je tiež výsledkom spolupráce medzi vládou SR, Slovenským zväzom ľadového hokeja a samosprávnymi krajmi.

Okrem toho, máme konkrétnu PONUKU PRE OKRES TRNAVA.

Náš program nestojí na veľkých sľuboch, ale na KONKRÉTNYCH VÝSLEDKOCH A NOVÝCH ZÁMEROCH, ktoré už máme pripravené.

Nové zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s poruchou autistického spektra na Dobrej Vode.

Nové zdravotnícke centrum na Študentskej zamerané v prvej fáze na všeobecné lekárstvo, chýbajúcich špecialistov, mobilný hospic a agentúru domácej ošetrovacej starostlivosti (ADOS).

Nové centrum duševného zdravia v areáli na Študentskej.

Nový športový areál najmä pre mladé hokejové talenty na Prednádraží v Trnave.

Rekonštrukcia ihriska pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave.

Nové Talent centrum na Sibírskej.

Nové simulačné centrum na Strednej zdravotníckej škole v Trnave.

Nové využitie areálu na Zavarskej v Trnave na sociálne, komunitné a vzdelávacie účely.

Dokončenie rekonštrukcie budovy na Hlavnej 17 a naštartovanie v nej sídliaceho Kreatívneho centra Trnava.

Prepojenie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave s Ružovým parkom a sprístupnenie jeho novej záhrady s letnou čitárňou verejnosti.

Pokračovanie v rekonštrukcii Divadla Jána Palárika v Trnave.

Modernizácia záhrady pri Západoslovenskom múzeu a vytvorenie nového eventového priestoru.

Spolupráca s mestom pri vytvorení parku pri synagóge na Halenárskej.

Zatraktívnenie Jaskyne Driny ako destinácie cestovného ruchu.

Nová moderná turistická útulňa v lokalite Mihalinová v Malých Karpatoch.

Spolupráca pri rekonštrukcii cesty ku kláštoru Katarínka.

Modernizácia vybraných úsekov cesty II/502 medzi Hornými Orešanmi a Vrbovým.

Výstavba cyklotrás v regióne s dôrazom na spojenie Trnavy a Smoleníc a na spojenie blízkych obcí s krajským mestom, napríklad Hrnčiaroviec a Zelenča.

Komplexnú VÍZIU PRE MODERNÝ TRNAVSKÝ KRAJ si môžete pozrieť na https://trnavskyzupan.sk/programove-tezy-2022/

#makámeďalej
#spolutvorimekraj

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227