TRNAVSKÁ ŽUPA 2.2.

Máme víziu pre moderný Trnavský kraj, volebný program obsahuje konkrétne riešenia

Pripravili sme program pre moderný Trnavský kraj. Nazvali sme ho Trnavská župa 2.2.

Má to viacero významov. Prvá dvojka symbolizuje kvalitatívne novú úroveň spravovania župy, na ktorú sme ju za uplynulých päť rokov pozdvihli zo stavu zanechaného predchádzajúcim vedením, napojeným na HZDS, neskôr na SMER a SNS. Druhá dvojka v názve programu odkazuje na volebný rok 2022, ale predovšetkým ňou komunikujeme, že sme pripravení a odhodlaní pokračovať v službe verejnosti. Uchádzame sa o dôveru obyvateľov realizovať program, ktorý zabezpečí ďalšiu modernizáciu Trnavskej župy a posunie ju zo stavu 2.0. na stav 2.2.

Symbolmi nečinnosti a zakrývania si očí pred problémami v období spred roka 2017 bol desaťročia zanedbávaný hlohovecký most, kauza zneužívania mladistvých v resocializačnom zariadení v Galante a krachujúce Letisko Piešťany. Boli sme odhodlaní zmeniť Trnavský kraj. Už vtedy sme vedeli, že kraj má na viac. Aj na týchto troch príkladoch môžeme s hrdosťou ilustrovať, že sa nám podarilo vpustiť do župy nový vietor. Most v Hlohovci bude po 40 rokoch opravený. Navyše na ňom pribudnú plnohodnotné chodníky a cyklotrasy. V budove po neslávne známom resocializačnom zariadení sme otvorili moderné centrum sociálnych služieb. Piešťanské letisko sme zachránili a rozlietali tak, že má pred sebou budúcnosť.

 

Výsledky rozhodujú

Úrad sme otvorili ľuďom aj verejnej kontrole. Pri každodennom výkone mandátu trnavského župana ma najviac motivuje, keď vidím, ako obyvatelia župy benefitujú z konkrétnej tvrdej práce. Jazdia po kvalitnejších cestách a bezpečnejších mostoch, navštevujú modernejšie ambulancie alebo sa vzdelávajú v lepšie vybavených učebniach. Môžu sa tiež spoľahnúť na dostupnejšiu sociálnu starostlivosť, načerpať nové sily a inšpiráciu v širokej ponuke kultúrnych zariadení alebo zapájať sa do diania v kraji prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

Preberali sme najzadlženejšiu župu. Dlh kraja sme znížili z rekordných 47 % na 33 %, čím sme si vytvorili priestor na realizáciu rozvojových zámerov, ako aj na zvládnutie horších časov.

Je žiaľ prózou súčasnosti, že jedna kríza sa prelieva do ďalšej. Tak ako sme zvládli predchádzajúce výzvy, hoci prišli náhle a v bezprecedentnej podobe, zvládneme aj tie nasledujúce. Od zodpovednosti sa neodchádza. Máme skúsenosti, aj odvahu robiť ťažké rozhodnutia.

 

Ponuka pre silnejší kraj

Ponúkame konkrétne návrhy na zlepšenia. Mám na mysli ďalšie rozširovanie kapacít sociálnych služieb. Nové zariadenia postavíme v Moravskom Sv. Jáne a na Dobrej Vode. Pristavíme DSS-ky v Galante, Šoporni aj v Skalici.

Športový areál najmä pre hokejové talenty vyrastie v Trnave, nová telocvičňa zas v Senici, tá v Dunajskej Strede je takmer hotová. V Hlohovci bude zmodernizované vonkajšie ihrisko. Zo školy v Rakoviciach urobíme špičkové centrum záhradníctva a ovocinárstva, pričom máme nachystané konkrétne investície do zveľadenia jej areálu a miliónový eurofondový projekt na nové skleníky je už realitou.

Župa sa opäť stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prvé ambulancie sú v Trnave, pričom tento model zdravotníckeho centra rozšírime do ďalších regiónov kraja, kde je nedostatok všeobecných lekárov a špecialistov. Paralelne sme vytvorili motivačný mechanizmus pre všeobecných lekárov na posilnenie ambulantnej sféry v obciach a mestách. Vďaka nášmu poskytovateľovi – Zdravej župe – budeme rozvíjať aj dlhodobú starostlivosť v kraji prostredníctvom novej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a mobilného hospicu.

Pokračovať chceme v rozvíjaní oblastí, v ktorých župa za bývalého vedenia nebola aktívna alebo vôbec nepôsobila. Teda cyklodopravy, cestovného ruchu či kreatívneho priemyslu. V týchto oblastiach budeme kraj posúvať dopredu a pripravovať ho na zelenú a digitálnu transformáciu automobilového priemyslu.

Nakopli sme aj využívanie eurofondov. Dobiehali sme zameškané a od minulého roka až dodnes máme najrýchlejšiu dynamiku v kontrahácii spomedzi všetkých krajov. V nastavenom trende sme pripravení pokračovať a naplno využiť potenciál európskych zdrojov na rozvoj regiónu. Tak klasických eurofondov, ako aj peňazí v rámci Plánu obnovy, ktoré chceme využiť na modernizáciu hvezdárne v Hlohovci, zveľadenie Jaskyne Driny alebo rekonštrukciu ciest medzi Hornými Orešanmi a Vrbovým či Galantou a Veľkými Dvorníkmi vrátane obchvatov obcí.

 

Konkrétna vízia

Zhrnuté a podčiarknuté, našou víziou je moderný, efektívny a úspešný kraj, ktorý bude doručovať kvalitné verejné služby, dostupné pre všetkých. Staviame na komplexnom prístupe, aby žiadna oblasť, ani región nezaostával. Pri jeho napĺňaní budeme aktívne spolupracovať s obcami a mestami, podnikmi, univerzitami a občianskou spoločnosťou.

Spolu so 40 kandidátkami a kandidátmi na poslankyne a poslancov krajského zastupiteľstva sme zárukou odvážnych rozhodnutí a silnejšieho kraja.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Jozef Viskupič kandiduje na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja za širokú koalíciu demokratických a antifašistických strán a hnutí. Sú nimi OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska demokracia; ŠANCA; ODS - Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum – Maďarské fórum. Navyše má podporu aj Progresívneho Slovenska.

Spolu s Jozefom Viskupičom kandiduje skúsený, regionálne aj profesijne vyvážený tím 40 kandidátok a kandidátov na poslankyne a poslancov Zastupiteľstva TTSK, ktorých zoznam je zverejnený na https://trnavskyzupan.sk/zupny-team.

Volebný program Trnavská župa 2.2 ponúka konkrétne a prakticky okamžite realizovateľné návrhy v 13 tematických častiach:

1. Kraj ako dobrý hospodár
2. Zdravie je vždy na prvom mieste
3. Spoľahlivý sociálny kraj
4. Vzdelanie je budúcnosť
5. Kraj živej kultúry
6. Kvalitné cesty a moderná verejná doprava
7. Cyklodoprava
8. Pulzujúce letisko Piešťany
9. Kraj zážitkov
10. Zelený kraj
11. Európske zdroje
12. Strategický rozvoj a inovácie
13. Ústretový a profesionálny úrad

Program je zverejnený na https://trnavskyzupan.sk/programove-tezy-2022/

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227