Spolu tvoríme kraj

Pred piatimi rokmi bola župa takmer neviditeľná. Fungovala ako uzavretý klub určený len pre vyvolených. Predchádzajúce vedenie župy hlboko nedôverovalo potenciálu slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja a občianskej spoločnosti. To sme radikálne zmenili. Priniesli sme do župy nový vietor. Doslova sme otvoriili dvere župného úradu obyvateľom a verejnej kontrole.

Téma rozvoja občianskej spoločnosti je v mojom chápaní neoddeliteľne spojená s podstatou demokracie. Prezident Masaryk to povedal presne: „Demokraciu robia demokrati a lepšiu demokraciu, lepší demokrati.“ Súhlasím s ním a dodám, že pojem „demokrat“ je pre mňa synonymom občiansky angažovaného človeka, ktorý koná nad rámec svojich osobných záujmov či povinností. Taký, ktorý koná v prospech komunity, obce, mesta, kraja, štátu či únie.

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz už pred dekádou nadčasovo pripomenul, že „demokracia rozkvitá vďaka účasti ľudí a ohrozuje ju apatia, strach, netolerancia, a to v rovnakej miere ako hospodárske problémy.“ Rozvoj občianskej spoločnosti je skrátka téma s mnohými presahmi a súvislosťami. Som veľmi rád, že je úzko spätá aj s Trnavským krajom.

Nový prístup

Pred piatimi rokmi sme sa totiž rozhodli pre uplatňovanie nového prístupu v rozvoji župy. Ten je založený na princípoch otvoreného vládnutia a dôvere v potenciál slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja. Naplnenie tohto potenciálu však stojí na minimálne dvoch základných predpokladoch. Za prvé, na proaktívnom, inkluzívnom prístupe verejných inštitúcií k obyvateľom župy. A za druhé, na zabezpečení maximálnej možnej miery informovanosti obyvateľov o dianí a rozhodovaní týchto inštitúcií.

Naplno sme rozbehli aj podporu regionálneho rozvoja kraja a komunitného života prostredníctvom grantov a dotácií. Aktívnym ľuďom takto vytvárame podmienky a umožňujeme pretvárať ich bezprostredné okolie. Objem finančných prostriedkov sme výrazne zvýšili a tak sme podporili stovky iniciatív a projektov.

Vlajkové lode

V skratke spomeniem naše vlajkové lode, ktoré plávajú popri štandardných dotačných mechanizmoch. Prvou je bezpochyby participatívny rozpočet, ktorý sme v plnohodnotnej podobe zaviedli ako prvá župa. Práve štartuje jeho štvrtý ročník.

O niečo neskôr sme vytvorili Fond na rozvoj Trnavského kraja. Ide nástroj na podporu väčších aktivít, akcií a práce organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja, napĺňajú jeho rozvojový potenciál.

Nepredať! Zveľadiť!

Ďalšou rovinou v tejto téme je využívanie župného majetku. Po nástupe sme zastavili jeho predaj za každú cenu. Prebytočným budovám sme začali hľadať nové verejné funkcie. Pri ich konverzii na nové verejné funkcie sme spolupracovali s Nadáciou Cvernovka, s ktorou sme vydali prelomové dielo „Nepredať! Zveľadiť“. Ide o manuál pre jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií.

V publikácií je medzi prípadovými štúdiami a príkladmi dobrej praxe uvedený aj príbeh kultúrno-kreatívneho centra ARTA Piešťany. Aktuálne bola v areáli centra otvorená mini skate rampa, na vznik ktorej sme finančne prispeli z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Ide tak o dobrý príklad synergického efektu rôznych dotačných nástrojov župy.

Spolupráca, ktorá funguje

V takej či onakej forme sme spolupracovali so stovkami aktívnych jednotlivcov, kolektívov a organizácii. Sú to stovky projektov a aktivít, ktoré zlepšili náš kraj. Som presvedčený, že vo väčšine prípadov nešlo o jednorazové činy, ale že sme naštartovali procesy, z ktorých bude ešte dlho plynúť úžitok. A zďaleka nekončíme.

Pre nasledujúce obdobie máme už teraz naplánovaných niekoľko konkrétnych aktivít a opatrení, ktorými ešte rozšírime a prehĺbime rolu župy v rozvoji občianskej spoločnosti.

Robíme strešnú platformu

Veľmi aktuálne sme nadviazali spoluprácu s novým Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja, ktoré zastrešuje chýbajúce aktivity, ktoré sú tak potrebné pre udržateľný rozvoj a propagáciu dobrovoľníctva v našom kraji.

Predstavíme aj nový projekt s názvom Info Bodky. Je zhmotnením nášho dlhodobého úsilia o nastavenie efektívnej komunikácie a pomenovanie výziev i potrieb neziskového sektora v Trnavskom kraji. V informačných bodoch v každom z okresov budeme poskytovať informácie o dotačných príležitostiach, ako aj pomoc pri založení vlastnej organizácie alebo usporadúvaní stretnutí neziskových organizácií a občianskych združení s cieľom ich sieťovania a prehĺbenia spolupráce.

Všetky informácie budú k dispozícií aj na novom strešnom webe, ktorý bude zameraný na občiansku participáciu – www.tvorimekraj.sk.

V neposlednom rade si želám, aby sa konferencia o občianskej spoločnosti stala stabilným prvkom v mozaike našich aktivít, a aby jej premiérová edícia bola začiatkom tradície výročného stretávania sa, reflexie, dialógu a výmeny skúseností.

Ďakujem, že spolu tvoríme kraj.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227