Sme na dobre ceste k lepším cestám

K opravám regionálnych ciest a mostov sme pristúpili zodpovedne. Dlhodobo vnímame, že ide aj o prioritu pre obyvateľov, ktorí po cestách II. a III. triedy denne dochádzajú do práce, do školy alebo za zážitkami.

Prvým nevyhnutným krokom, ktorý sme urobili po nástupe do župy, bolo poupratovať v Správe a údržbe ciest TTSK, ktorá má na starosti regionálne cesty a mosty. Vďaka jej dobrému manažérskemu vedeniu sme stransparentnili verejné obstarávania, v dôsledku čoho sme výrazne znížili ceny stavebných prác. Vo výsledku sme opravili takmer dvakrát toľko ciest za takmer polovicu nákladov na meter štvorcový, ako tomu bolo v minulom období.

Ukážme si to na konkrétnych číslach. Kým v období rokov 2014-2017 bolo opravených a zrekonštruovaných 512 796 m2 v priemernej cene 43 €/m2, v období rokov 2018-2021 sme zrekonštruovali 788 833 m2 za 25 €/m2.

Musím zdôrazniť, že sme tento úspech dosiahli napriek dvojcifernému nárastu inflácie a nákladov na vstupy, či už ide o mzdy alebo ceny stavebných prác, či materiálov.

Opustili sme zvyk náhodných opráv. Urobili sme audit a zaviedli zber dát. Na ich základe sme pristúpili k strategickému plánovaniu. Rozhodoval najmä technický stav konkrétnych úsekov, ale zohľadnili sme aj regionálne priority. Nie dojmy, politické preferencie, či “kamarátšafty”. Zamerali sme sa na zvýšenie bezpečnosti a komfortu motoristov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov a cyklistov. S tým súviselo aj posilnenie projekčných kapacít SÚC TTSK.

Dali sme si záležať aj na nastavení zmluvných podmienok. Dbáme predovšetkým na kvalitu prác, v rámci čoho požadujeme minimálne päťročnú záruku. Stavby chodíme pravidelne kontrolovať už počas ich priebehu. Niekoľko úsekov sme na prvý raz odmietli prebrať respektíve sme ich reklamovali, keďže nevyhovovali našim prísnym štandardom a princípu hodnoty za peniaze. Veľa roboty, ktorú na prvý pohľad nevidno.

Investície vo výške 72,5 miliónov eur sa týkajú 165 úsekov ciest a mostov vo všetkých okresoch v celkovej dĺžke 208 kilometrov. Naplno sme pri tom využili aj potenciál končiaceho sa eurofondového obdobia.

Špeciálnu starostlivosť sme venovali mostom, čo nebolo v minulosti zvykom. Sú problémom na celom Slovensku, aj v zahraničí. Ohrozujú tak životy a zdravie obyvateľov, ako aj plynulosť cestnej premávky v prípade nutnosti ich náhlej uzávery. Tomu sme sa chceli vyhnúť a aj sa nám to darilo.

Systematicky sme pristúpili k preventívnym prehliadkam mostov. Len minulý rok sme ich urobili stovku. A tento rok v rovnakom tempe pokračujeme. Opravy postupne zaraďujeme do investičného plánu a realizujeme. A nie je to jednoduché, populárne, ani lacné. Množstvo projektov sa nezaobíde bez dočasných dopravných obmedzení. Často musia stavebné firmy predĺžiť trvanie prác, nakoľko sa reálny stav mosta odhalí až v priebehu. Preto sa opravám mostov politici často radšej vyhýbali.

Skrátka, rekonštruovať most nie je sexy. Dupľom, keď sa jedná „len“ o priepust. Nerobíme však rozdiely medzi opravou dvojmetrového mosta vo Veselom, 17-metrového mosta pri Sobotišti alebo nášho najdlhšieho, 343-metrového mosta cez Váh v Hlohovci. Do opráv 38 mostov sme od roku 2018 investovali spolu 16,1 mil. eur. Predchádzajúce vedenie na tento účel venovalo len jeden milión eur.

V týchto týždňoch ideme ešte ďalej. Kedže to s opravou mostov aj do budúcnosti myslíme naozaj vážne. Rozhodli sme sa urobiť systémový krok a zaobstarali sme našej Správe a údržbe ciest vlastné dočasné premostenie. Jeho tri časti majú po 8 metrov, takže spolu dokážu až 24 metrov. Premiérovo bude použité cez potok Jarčie pri Šoporni, kde následne začneme s vyše dvojmiliónovou eurofondovou rekonštrukciou. SÚC TTSK bude premostením disponovať a bude ho používať pri ďalších projektoch.

Efektivita práce našej župnej cestárskej organizácie výrazne vzrástla. To je dokladom, že aj v oblasti cestnej infraštruktúry sme viditeľne pohli Trnavský kraj dopredu. A sme dobrej ceste k lepším cestám.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227