Pripravujeme kraj na čerpanie nových eurofondov

V týchto mesiacoch vrcholí čerpanie eurofondov v dobiehajúcom programovom období. V Trnavskom kraji túto príležitosť využívame naplno. V dynamike čerpania zdrojov sme boli minulý rok a v prvých šiestich mesiacoch tohto roka najlepší na Slovensku. A v tomto chceme pokračovať aj v novom období rokov 2021 až 2027.

Áno, čítate správne, 2021. To len na ministerstve regionálneho rozvoja ako keby zastal čas. Nás však zdĺhavé prípravy a sprievodné rokovania neodradili. Vydali sme sa vlastnou cestou. V priebehu roka 2020 sme vytvorili radu partnerstva, v ktorej majú okrem kraja zastúpenie obce a mestá, sociálno-ekonomickí partneri či akademický a tretí sektor. Toto zoskupenie bude, efektívnejšie ako kedykoľvek v minulosti, rozhodovať o finančnej podpore časti projektov. Preto sme si dali špeciálne záležať na demokratickom princípe pri jeho tvorbe. Ako jediný kraj sme dali obciam a mestám na výber, či sa v rade partnerstva budú zastupovať samé, alebo jedným zo svojich regionálnych združení.

V predstihu sme vytvorili aj útvar, ktorý sa v týchto dňoch oficiálne mení na technický sekretariát rady partnerstva. Doterajšou hlavnou úlohou kolegov bolo zozbierať projektové zámery na modernizáciu nášho kraja. Aktívne oslovovali všetky relevantné subjekty v území, aby vytvorili zásobník. Aktuálne v ňom evidujeme viac ako 3.230 zámerov v celkovej hodnote 5,5 mld. eur.

Podstatné je, že sme sa pri zbere pýtali aj na informáciu o stave pripravenosti jednotlivých zámerov. Práve podľa tohto parametra sa zámery priorizujú v rámci siedmich tematických pracovných skupín a hľadajú sa k nim vhodné zdroje financovania. Čo je dôležité povedať, že sa neobmedzujeme len na nové zdroje na napĺňanie politiky súdržnosti Európskej únie. Viaceré projekty sa môžu uchádzať o finančnú podporu z Plánu obnovy alebo dotačných schém vrátane tých, ktoré vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj. Vďaka takémuto premyslenému prístupu, ktorý postupuje zdola nahor, sme získali prehľad o tom, čo v území chýba. Súčasne vieme tieto výzvy riešiť v prospech rozvoja regiónov.

Aktuálne absolvujeme sériu pracovných stretnutí prioritne so zástupcami samospráv. Naše konzultácie v území ešte stále predbiehajú ministerstvo, ktoré dokončuje a mení potrebné dokumenty. Berúc do úvahy, že Európska komisia schválila Partnerskú dohodu len v polovici júla. Očakáva sa, že Program Slovensko, ktorý slovenská vláda schválila koncom júna, odobrí komisia až v závere tohto roka. Finálne diskusie o podobe zámerov a projektov v kraji budeme realizovať až potom, ako budeme poznať výšku alokácie nových eurofondov pre náš kraj. Zatiaľ je orientačná a nepoznáme jej presné rozdelenie v jednotlivých cieľoch a opatreniach.

Čo vieme povedať je, že podľa kritérií ministerstva mal náš kraj nárok na 50,7 mil. eur. To sme považovali za výsmech a trvali sme na zavedení kompenzačného mechanizmu. Tak sme sa dostali na 85,5 mil. eur, čo bolo pre nás stále nedostatočné. Iniciovali sme preto niekoľko rokovaní, aj na úrovni predsedu vlády, ktoré boli tvrdé. Na základe ich výsledkov dnes počítame s alokáciou 106,9 mil. eur pre Trnavský kraj. To je viac ako dvojnásobok, kde sme začínali. Stále to však považujeme za nedostatočné.

Po potvrdení tohto objemu môžeme len dúfať, že prvé výzvy budú vyhlásené v priebehu budúceho roka. Teda s dvojročným sklzom. My však budeme dobre pripravení.
Jednou z dôležitých informácií, s ktorou starostovia a primátori odchádzajú je, že v rámci KIRA – Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry vytvoríme tím ľudí, ktorí bude najmä menším obciam a mestám pomáhať s projektovým manažmentom a tvorbou podkladov na žiadanie o spolufinancovanie z nových eurofondov, či z plánu obnovy. Na základe doterajších skúseností totiž máme za to, že európske zdroje treba čerpať rýchlo, efektívne a na zmysluplné projekty. Na také, z ktorých budú mať úžitok obyvatelia aj návštevníci kraja.
Rovnako ako v ostatných rokoch sa preto chceme zamerať na realizáciu užitočných, aj zaujímavých rozvojových projektov z európskych fondov. Príkladmi sú dokončená modernizácia Krajinského mosta v Piešťanoch a nadväzujúceho úseku cesty až na vrchol horského priechodu Havran, či rekonštrukcia vzácneho vodného kolového mlynu v Jelke. Podobne obnovíme aj mlyn v Tomášikove, kde pribudne aj moderné návštevnícke centrum so zázemím. Špeciálne spomeniem projekt, na ktorý som obzvlášť hrdý, a to vznik Kreatívneho centra Trnava. V zrekonštruovaných priestoroch pamiatkovo chráneného meštianskeho domu na Hlavnej 17 nájdu zázemie a potrebné know-how talentovaní podnikatelia v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí potiahnu náš kraj dopredu v nasledujúcich rokoch.

No európske zdroje nám núkajú omnoho viac. A napriek tomu, že sme si nastavenie celého systému čerpania v novom programovom období predstavovali inak, využijeme ho naplno.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227