Poznáme silu nášho kraja

V ostatných piatich rokoch sme nazbierali množstvo skúseností a nových nápadov, ktoré chceme rozvinúť v ďalšom období. Staviame na komplexnom prístupe k prosperite regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.

Výzvou v 21. storočí je téma vzdelávania a príprava mladých ľudí na život v ére dezinformácií. Prosperita závisí aj od rozvoja inovácií – technologických, ale aj sociálnych. Preto som rád, že sme naštartovali podporu perspektívneho kreatívneho priemyslu. Konkrétne plány máme aj v zatraktívňovaní verejnej dopravy alebo tvorbe životného prostredia.

Samosprávne kraje boli dlho prehliadané a podceňované. Dorastali do svojej role, ktorá je v súčasnosti rešpektovaná aj vďaka reštartu združenia SK 8 pod mojim vedením. Zaslúženú pozornosť sme si vynútili aj rýchlou a účinnou reakciou v samom začiatku pandémie. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že oproti práci v parlamente, sú župy priestorom na prinášanie konkrétnych riešení.
Riešení, ktoré zlepšujú život obyvateľov regiónov v reálnom čase.

Aj to nás motivuje posunúť náš kraj ešte ďalej, vpred. Tak, aby bol moderný, efektívny a konečnom dôsledku úspešný v tom zmysle, že bude doručovať kvalitné a dostupné verejné služby.

Som veľmi rád, že sa za mňa postavili zástupcovia širokého spektra demokratických politických strán, samospráv, spoločenského života či občianskej spoločnosti a podporili moju opätovnú kandidatúru na post trnavského župana. Spolu sme zárukou odvážnych rozhodnutí a silnejšieho kraja.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227