Plníme sľuby

Z 55 téz volebného programu z roku 2017 sme naplnili 49. Päť je čiastočne splnených. Jednej téze sme zatiaľ nedali konkrétnu podobu. To znamená, že naše záväzky predložené obyvateľom kraja sa nám v absolútnej väčšine podarilo naplniť. Nešlo len o prázdne sľuby. Práve naopak, často sme išli nad rámec programových téz a ponúkli sme oveľa viac.

V krátkosti mi dovoľte spomenúť, že v oblasti cyklodopravy sme začínali doslova na zelenej lúke. Nenašli sme pripravené projekty a museli sme sa popasovať s náročným a zdĺhavým majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov, či územnými plánmi obcí. Dnes sa obyvatelia môžu voziť po Vážskej cyklomagistrále pri Piešťanoch. Tento rok postavíme aj jej iné úseky, napríklad medzi Sereďou a Šúrovcami. Na Záhorí to bude úsek medzi Holíčom a Baťovým kanálom pri Skalici alebo 8,1 kilometrov dlhá časť Moravskej cyklomagistrály pri Brodskom.
A to zďaleka nie je všetko.

Za najvýraznejší, prelomový moment v zdravotníctve považujem, že sa župa opäť stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ešte tento rok otvoríme moderné zdravotnícke zariadenie v Trnave. Budeme reagovať na výpadky špecializácií a ponúkneme aj riešenia na domácu a dlhodobú starostlivosť.
V tom vidíme budúcnosť.

V sociálnej oblasti sme sa zamerali najmä na modernizáciu, ale hlavne na rozširovanie kapacít pre klientov. Trnavský kraj dlhodobo čelí nedostatku voľných miest, a preto sme sa rozhodli to zmeniť a pripraviť konkrétne projekty.
Nová budova pribudne v Galante a Pastuchove. Úplne nové špecializované zariadenie vznikne z bývalej školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne. Pre klientov s poruchou autistického spektra budujeme zázemie na Dobrej Vode.

Asi sme si všetci zvykli, že ľudia vnímajú župu najmä cez mohutnú kompetenciu v oblasti cestnej infraštruktúry. Každý rok sme zvyšovali rozpočet na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostov, ktoré sú ich dôležitou súčasťou.
Za päť rokov sme investovali 62 miliónov eur. A zdroje sme využili rozhodne efektívnejšie, ako tomu bolo zvykom v minulosti.

Komplexne sme vymenili 300 kusov cestárskej techniky v hodnote 13 miliónov eur. To nám okrem bezpečnejších ciest prináša aj úsporu na nákladoch a negatívnych vplyvoch na životné prostredie.

V oblasti dopravnej infraštruktúry sme vyriešili napríklad aj dlhoročný problém s “cestou nikoho” do časti Horných Orešian Majdánske, ktorá nikoho z kompetentných vyše 30 rokov nezaujímala.

Posunuli sme sa aj v podpore a rozvoji zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry.
Vytvorili sme viaceré dotačné schémy na podporu umelcov, a to špeciálne v kontexte pandémie. Popri modernizácii 18 župných kultúrnych inštitúcií sme sa zamerali
na podporu úplne novej oblasti - kreatívneho priemyslu. Rozbehli sme dva unikátne projekty. Jeden s osemmiliónovým spolufinancovaním z eurofondov v Trnave a druhý v spolupráci s miestnymi aktivistami v Piešťanoch, Iniciatívou ARTA. V kontexte očakávaných demografických zmien a vývoja trhu práce považujem túto oblasť
za veľmi perspektívnu.

Ďalšou oblasťou, ktorú sme začali rozvíjať prakticky od nuly, je cestovný ruch. Absentovala jeho systémová podpora, čo spôsobovalo, že sa potenciál našej župy takmer nevyužíval. V roku 2019 sme preto založili krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá navonok prezentuje destináciu ako Trnavský kraj zážitkov.
Piliermi ponúkaných produktov pre domácich aj zahraničných turistov sú voda, kúpele, história, kultúra a gastronómia, ktoré sa snúbia napríklad na Žitnom ostrove. To všetko s využitím unikátnej dopravnej infraštruktúry, ktorou je už spomínané Letisko Piešťany.

Reštartovali sme systém duálneho vzdelávania. Balík výhod pre študentov sme rozšírili aj na tých, ktorí študujú v nedostatočne obsadených, no perspektívnych odboroch. Pracovali sme aj na finančnej podpore a pokračovania vzdelávania pedagógov. Pre začínajúcich z nich ponúkame nový príspevok na bývanie.

Ďalšie desiatky projektov sme rozbehli a chceme ich úspešne dokončiť.
Či sa jedná o úplne novú budovu knižnice v Galante, unikátnu modernizáciu hvezdárne a planetária v Hlohovci, skvalitňovanie športovísk alebo výstavbu cyklotrás.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227