Päť rokov tímovej práce

Prevziať zodpovednosť za riadenie regionálnej samosprávy znamenalo sa deň po voľbách vzdať úzkej optiky, začať riadiť vecí verejné vecne a sústrediť sme sa na maximalizáciu prínosu pre obyvateľov celého kraja.

To je moje presvedčenie, s ktorým pristupujem k svojej práci župana už piaty rok. Aby som sa jej mohol venovať naplno, vzdal som sa mandátu poslanca parlamentu. A ani raz som to neoľutoval.

Vecná spolupráca

V predchádzajúcich piatich rokoch sme na župe málokedy hovorili o straníckej politike. Zahodili sme dresy a so 40 poslankyňami a poslancami krajského zastupiteľstva sa nám podarilo posunúť kraj dopredu vo všetkých kompetenčných oblastiach. Presadili sme systémové zmeny a prijali sme aj množstvo menej viditeľných, no o to podstatnejších rozhodnutí.

Spolupracovali sme naprieč politickým spektrom a cez hranice okresov. Ctili sme politiku založenú na schopnosti počúvať, rešpektovať sa a spájať. Súčasne platilo, že sme mali guráž na správne kroky v prospech udržateľného rozvoja nášho kraja.

Kľúčovým v tomto bol dialóg na viacerých úrovniach. Na úrovni porád s vicežupanmi, zasadnutí poslaneckého grémia s predsedami poslaneckých klubov, diskusií s členkami a členmi komisií a rady zastupiteľstva a napokon aj v širokom pléne.

Konkrétne výsledky

Medzi také v prvom rade patrí ozdravenie financií župy. Výrazne sme znížili jej zadlženie, čo sa kladne prejaví osobitne v ťažkých a neistých časoch, ktoré sú pred nami. Vďaka rozumnému hospodáreniu sme vždy mali priestor na odstraňovanie investičného dlhu, ako aj na nové, rozvojové projekty. Niekoľkonásobne sme zvýšili objem dotácií pre obce, mestá a mimovládne organizácie. Špecifickú podporu získavajú aj mladí lekári a začínajúci učitelia.

Rozhýbali sme aj oblasti, v ktorých župa zaostávala, ako cyklistická doprava alebo cestovný ruch. Podobne odvážne sme sa pustili do úplne nových tém, ako napríklad do kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Urobili sme aj množstvo ťažkých a v aktuálnom čase často nepopulárnych rozhodnutí. Boli však kľúčové pri modernizácií nášho kraja. Či už ide o prijatie zonácie a predaj predplatných cestovných lístkov alebo o zefektívnenie siete stredných škôl.

Rozhodnutia s vízou

Som presvedčený, že výsledky nášho spoločného úsilia urobili z Trnavského kraja lepšie miesto pre život a nasmerovali ho do úspešnej budúcnosti. Volebné obdobie pritom nekončíme s vydrancovanými účtami, ani s prázdnymi skriňami. Práve naopak, kraj je pripravený zvládnuť obdobie neistého vývoja daňových príjmov i energetickú krízu.

Poďakovanie

To všetko by nebolo možné bez členov komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú poslanci, respektíve úsilia a odbornosti kolegýň a kolegov zo župného úradu a organizácií.

Všetkým zainteresovaným ďakujem za spoluprácu a za to, že sme päť rokov spolu tvorili kraj.

Karty sa rozdajú znova 29. októbra 2022 a ja verím, že ako voliči oceníte ponuku v podobe 40-menného zoznamu motivovaných ľudí z môjho tímu, s ktorými chcem pokračovať v udržateľnom rozvoji Trnavského kraja.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227