Od nuly k novým zážitkom

Medzi oblasti, v ktorých trnavská župa objektívne zaostávala, bola podpora cestovného ruchu. Aj preto sme sa pred piatimi rokmi rozhodli nakopnúť jeho rozvoj v Trnavskom kraji, v kraji zážitkov. Nebudem klamať, zo začiatku to šlo krôčik po krôčiku. A hoci to je nekončiaci proces, dnes už môžem hrdo povedať, že tento koncept úspešne napĺňame konkrétnym obsahom, a že sme dosiahli výrazné úspechy.

Nový pohľad na destináciu

Boli sme predposlední kraj, ktorý nemal krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR), ktorá je destinačnou a marketingovou agentúrou. Založili sme ju na začiatku roka 2019 v spolupráci s tromi oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR), ktoré pôsobia v regióne Dunajskej Stredy, Piešťan a Trnavy.

Úlohou KOCR Trnavský kraj je koordinovať rozvoj a propagáciu cestovného ruchu u nás. Cieľom jej činnosti je vytvoriť ucelený pohľad na destináciu a zviditeľniť dianie v Trnavskom kraji. Aj vďaka novej, hravej vizuálnej identite efektívnejšie a pútavejšie prezentuje náš región ako Trnavský kraj zážitkov.

V podmienkach Trnavského kraja predstavuje rozvojový potenciál najmä voda v rôznych podobách – od hraničných riek, cez jazerá, priehrady a rybníky či najväčší vnútrozemský ostrov a súčasne významnú zásobáreň pitnej vody až po liečivé termálne pramene.

Z toho vychádzajú aj tri línie KOCR Trnavský kraj – Príroda a voda; Balnea a aquaparky; Kultúra, história, tradície a regionálne produkty.

Ponúkame originálne zážitky

V rámci hlavných tém ponúka KOCR vlastné, originálne produkty a podujatia. Medzi ne patria populárne jazdy cyklobusmi na Žitnom ostrove alebo z Trnavy do Malých Karpát, balíky lístkov na vlak a vstupeniek do aquaparkov či zážitkové splavy Malého Dunaja. Osvedčila sa aj spolupráca so župným Divadlom Jána Palárika v Trnave, ktorého herci sa podieľajú na príprave jázd zážitkovými vlakmi alebo prehliadok Piešťan. Medzi nové podujatia patrí festival vážnej hudby na historicky významných miestach kraja, ako aj vonkajší koncert v rozáriu v kaštieli Dolnej Krupej.

Unikátnym projektom je výstavba turistickej útulne Jozefa Maka v lokalite Mihalinová v Malých Karpatoch, na ceste hrdinov Slovenského národného povstania. Bude postavená na základe špičkového architektonického návrhu, ktorý vzišiel z iniciatívy Hikemates a madebythe.

Týmito vlastnými aktivitami výrazne podporujeme motiváciu domácich aj zahraničných turistov navštevovať Trnavský kraj. Nielen v kontexte obmedzenej cezhraničnej mobility počas pandémie sa orientujeme na získanie návštevníkov z okolitých krajov, najmä Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho.

Kľúčom k úspechu je spolupráca s partnermi v území

Okrem troch OOCR, ktoré sú členmi KOCR, od začiatku aktívne spolupracujeme aj s OOCR Záhorie. Tá je z historických dôvodov súčasťou organizácie Bratislavského kraja, no v tejto súvislosti sme po dohode v rámci združenia samosprávnych krajov SK 8 iniciovali zmenu legislatívy, ktorá by umožnila dvojité členstvo.

Dali sme si za cieľ rozšíriť OOCR aj na miesta, kde ešte nepôsobia. Jedným z takých bolo aj okolie Galanty. Minulý rok sme zosieťovali desiatku verejných a súkromných subjektov a založiť OOCR Matúšova zem.

Podarilo sa to napriek negatívnemu vplyvu pandémie ochorenia Covid-19 na celý segment cestovného ruchu a naň naviazaných služieb, či už dopravy, ubytovanie alebo stravovania. V súčasnosti však tento sektor zažíva renesanciu.

Aktivity všetkých OOCR na našom území sme sa navyše rozhodli systematicky a dlhodobo podporovať. V prvom rade sme iniciovali vstup viacerých organizácií župy do nich, ako napríklad Balneologického múzea alebo Letiska Piešťany v prípade OOCR Rezort Piešťany. Do tejto organizácie aj z nášho podnetu vstúpilo tiež Mesto Hlohovec.

Do oblastných organizácií vstúpila aj KIRA, krajská inovačná rozvojová agentúra. Z jej mimoriadneho členského príspevku je podporovaná realizácia rozvojových zámerov členov. Medzi také patrí napríklad zriadenie turisticko-informačných kancelárií v Smrdákoch a Galante. V kúpeľnej obci na Záhorí doplnkovo vznikla požičovňa elektrických bicyklov a v kaštieli Esterházyovcov zas kancelária oblastnej organizácie.

Napĺňame potenciál

Konkurenčnou výhodou Trnavského kraja je, popri jeho unikátnej polohe a rozmanitosti, výborná dopravná dostupnosť. Krajom, ktorý ako polmesiac obopína ten bratislavský, prechádzajú najvýznamnejšie diaľnice a železnice v republike. Strategickým je v tejto súvislosti Letisko Piešťany, ktoré je jediným regionálnym a súčasne medzinárodným letiskom v kraji. Práve rozvoj tejto unikátnej dopravnej infraštruktúry je predpokladom prilákania zahraničných turistov do svetovo známeho kúpeľného mesta, ako aj do širšieho regiónu.

Úzko spolupracujeme s OOCR Rezort Piešťany, letiskovou spoločnosťou, s kúpeľmi v širšom okolí a slovensko-českom pohraničí či Ministerstvom dopravy a výstavby SR respektíve jeho organizáciou Slovakia Travel. Našou spoločnou ambíciou je vytvoriť moderný produkt cestovného ruchu, ktorý bude zaujímavý pre zahraničnú klientelu. V tejto súvislosti nám prajú okolnosti, keďže cestovný ruch zažíva po nútenom útlme renesanciu, a to najmä jeho odvetvie zdravia a krásy.

Zorganizovali sme pracovné cesty na prestížne veľtrhy cestovného ruchu v Izraeli a Dubaji, kde sme v spolupráci so slovenskými zastupiteľskými úradmi usporiadali prezentácie a workshopy s miestnymi cestovnými kanceláriami a tour operátormi. Potenciálni obchodní partneri a novinári z cieľových štátov na naše pozvanie absolvovali poznávacie cesty priamo v Trnavskom kraji. Ich želaným výsledkom je rozvoj incomingového turizmu prostredníctvom zavedenia pravidelných liniek do Piešťan.

Cesta do budúcnosti

Z pohľadu župy patria do komplexu rozvoja turizmu aj rekonštrukcie ciest k atraktivitám, opravy pamiatok, obnovy budov či podpora komunít, spolu s ktorými tvoríme kraj. Obci Smolenice sme prispeli na opravu cesty k Jaskyni Driny, s ktorou máme veľký eurofondový zámer. Podobne plánujeme opraviť cestu k vyhľadávanej zrúcanine kláštora Katarínka.

Perspektívne sa zameriame na rozvoj kongresového cestovného ruchu (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, MICE). Myslíme si totiž, že segment nepatrí len do hlavného mesta a má potenciál napríklad aj v Piešťanoch, kde je medzinárodné regionálne letisko.

Príležitosť vidíme aj v propagácií Trnavského kraja ako domova kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý TTSK rozvíja predovšetkým prostredníctvom Kultúrneho a kreatívneho centra Arta v Piešťanoch a rodiaceho sa župného Kreatívneho centra Trnava. Aj týmto spôsobom môžeme prilákať talentovaných ľudí, ktorí budú spolu s nami tvoriť kraj v nasledujúcom období.

Vďaka tímu

To všetko by nebolo možné bez nasadenia a nadšenosti celého tímu krajskej organizácie cestovného ruchu. Spolu tvoríme kraj zážitkov.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227