Nie je to o číslach, je to o reálnych výsledkoch

Pred piatimi rokmi sme preberali trnavskú župu ako najzadlženejšiu spomedzi všetkých ôsmich krajov. Našou primárnou úlohou bolo zastabilizovať financovanie tak, aby sme zabezpečili udržateľný rozvoj kraja vo všetkých oblastiach.

Som rád, že sa nám to aj podarilo. Dokonca, aj vďaka využitiu relatívne dobrých rokov 2018 a 2019.
V hodnotení finančného zdravia žúp, ktoré pravidelne realizuje nezávislý INEKO, sme medzi rokmi 2017 a 2020 poskočili zo šiesteho na tretie miesto. Okrem inštitútu na naše kroky dohliada od roku 2019 aj Rada pre rozpočet TTSK zložená z renomovaných expertov, ktorú sme iniciatívne zriadili a aj ich odporúčania prispeli k zvýšeniu kvality a zrozumiteľnosti záverečných účtov a rozpočtov.

Covid-19, vojna na Ukrajine a legislatívne zmeny mali negatívny vplyv na náš rozpočet, no aj napriek tomu sme si rozumným hospodárením vytvorili priestor na zachovanie rozsahu kapitálových investícií i služieb, ktoré poskytujeme z bežných výdavkov.

Celková úverová zadlženosť kraja bola v roku 2017 až 46,65 % vrátane dlhu nemocníc. Po nástupe na župu som si ja a môj tím dal interný cieľ, a to dosiahnuť zadlženie pod 40 %. Čo myslíte, podarilo sa? ÁNO, dokonca je to ešte lepšie! Toky financií sme si totižto nastavili tak, že k decembru tohto roka očakávame úroveň zadlženia 33,05 %.

Priatelia (aj nepriatelia), čísla nepustia, toto sú výsledky.

Navýšili sme aj peňažné fondy, a to z čiastky 29-tisíc eur v roku 2017 na takmer 30,6 mil. eur v roku 2021. To nám v roku 2021 umožnilo splatiť balónovú splátku úveru prijatého ešte bývalým vedením vo výške 16,2 mil. eur. Napriek tomu je zrejmé, že volebné obdobie neskončíme s prázdnou špajzou. Medzi ďalšie kroky, ktoré sme urobili, patrí aj reštrukturalizácia načerpaných úverov, vďaka ktorej ušetríme 1,7 mil. eur. Za výhodných podmienok sme načerpali nové návratné finančné výpomoci, vďaka ktorým zabezpečíme udržateľný rozvoj kraja.

Za číslami sa skrývajú konkrétne investície aj služby, ako napríklad modernizácia 13 športovísk pri stredných školách za vyše 7 miliónov eur, 38 zrekonštruovaných mostov, 208 kilometrov zrekonštruovaných ciest, komplexná výmena 300 kusov cestárskej techniky a mnoho ďalšieho.

Toto nie sú len čísla, sú to reálne výsledky pre obyvateľov našej župy.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227