Hlohovecký most bude opravený

Dopravná situácia v Hlohovci, likvidácia piešťanského letiska boli aj s kauzou Čistý deň symbolmi zakrývania problémov a nečinnosti zodpovedných. Tieto dlhodobo otvorené rany, ktoré nemajú ľahké a rýchle riešenia, vtlačili pečať aj do našich snáh o rozvoj trnavskej župy v prechádzajúcich piatich rokoch.

Sú to tiež dôvody, prečo sme boli odhodlaní zmeniť náš kraj. Problémom sme sa postavili čelom a navrhli ich odvážne riešenia, ktoré na konci dňa prispejú k vytvoreniu silnejšieho kraja. Získame zrekonštruovaný most, rozlietané letisko či viac kapacít v zariadeniach sociálnych služieb.

Tak ako sme sľúbili, pustili sme sa do komplexnej rekonštrukcie cestného mostu cez rieku Váh v Hlohovci, ktorá si vyžadovala veľmi nepopulárnu celkovú uzáveru. Ak si odmyslíme kozmetickú výmenu asfaltu v roku 2006, tak tento most, ktorý má 343 metrov a je najdlhším v správe župy, sa nerekonštruoval 40 rokov a minimálne posledných 20 rokov bol bez náležitej pozornosti. Ak niečo 20 rokov odkladáte, problém nezmizne a nevyhnisá, iba sa prehĺbi a zväčší.

My sme sa nezľakli ani tejto dlho odkladanej výzvy. Nehľadeli sme na riziko, že sa tejto témy chytí politická opozícia a nepopulárnosť celkovej uzávery bude zneužívať. Chápem, že nikto by nechcel uzavrieť most, spôsobiť veľkú nespokojnosť obyvateľov a nejako prežívať. To však nie je náš prípad. Navyše, spadnuté mosty, obmedzenia dopravy alebo aj niekoľkoročné uzávery mostov sú témou aj v iných krajoch, na celkom území Slovenska, a rovnako aj vo svete.

Stavebné projekty trvajú na Slovensku veľmi dlho. To sme vedeli, a preto sme sa začali rekonštrukcii mosta v Hlohovci venovať a pripravovať projekt hneď po nástupe v roku 2018. Začali sme diagnostikou mosta. Tá odhalila jeho veľmi zlý technický stav a výrazné opotrebovanie jeho konštrukcie. Aj z tohto dôvodu prišlo v roku 2019 k vylúčeniu ťažkej kamiónovej dopravy a totálne sme sa zamerali na potrebnú komplexnú rekonštrukciu mosta. Procesy ako územné konanie, získanie stavebného povolenia, verejné obstarávanie, podpis zmluvy so zhotoviteľom, odovzdanie staveniska a následná dlho očakávaná realizácia podobne veľkých projektov vedia v našom štáte trvať päť či dokonca aj viac rokov. My sme vybrali zhotoviteľa v roku 2021 a po podpise zmluvy sme začali stavať vo februári 2022. To na slovenské pomery považujem za malý zázrak.

Ak by som sa vyjadril podrobnejšie, tak od 2019 sme z mosta vylúčili nákladnú dopravu. Na rekonštrukciu sme sa zodpovedne pripravovali po projektovej aj technickej stránke. Od roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie, zabezpečili sa všetky administratívne povolenia, a keďže išlo o veľkú zákazku, od konca roka 2020 do jesene 2021 sa zrealizoval proces verejného obstarávania. A napokon sme uspeli aj so žiadosťou o financovanie z eurofondov. Získali sme až 5,3 milióna eur.

Výmena kyvnej stojky, osadenie nových deviátorov či rozšírenie mosta sa, žiaľ, nedajú urobiť bez dočasnej ale úplnej uzávery mosta. Situácia výrazne zasiahla do života mnohých ľudí, a my sme mohli iba zmierniť jej negatívny dosah. Snažili sme sa preto posilniť vlaky v ranných a večerných hodinách, ako aj v čase dopravných špičiek. Optimalizovali sme aj nadväznosti grafikonu vlakov s cestovnými poriadkami prímestských autobusov. Na oboch stranách váhu sme pripravili dočasné záchytné parkoviská s kapacitou 515 áut.

Považujem za dôležité povedať, že do stavebných prác, ktoré dočasne znižujú komfort obyvateľov, sme sa odvážne pustili bez ohľadu na to, že je volebný rok. Mimoriadne uzavretie mosta pre všetku dopravu koncom marca nám dalo za pravdu, že sme most začali rekonštruovať v „hodine dvanástej.“ Boli totiž zistené také poruchy, ktoré ohrozovali samotnú stabilitu mosta. Som rád, že po vykonaní nevyhnutých opatrení na zosilnenie základov a spodnej stavby sa od 20. júla 2022 na most vrátili chodci. Pred obdobím zimnej údržby by mal byť most sprejazdnený aj pre autá, pričom zmluvný termín na dokončenie všetkých prác je v lete budúceho roka. Priebeh rekonštrukcie môžete sledovať na www.hlohoveckymost.sk.

Rekonštrukcia mosta je nevyhnutnou súčasťou riešenia dopravnej situácie v Hlohovci a jej prvú fázu vnímame ako dôležitú a zásadnú. Tak ako sme pred piatimi rokmi sľúbili, pod heslom „Doprava tu kolabuje nikoho to netankuje,“ sme museli začať riešiť rekonštrukciu mosta, a to po náročných stavebných prípravách a bez ohľadu na volebný cyklus. Avšak nebol, a aj keď je to nepopulárne, tak to riešime.

Vo výsledku sa výrazne predĺži životnosť mosta a na oboch jeho stranách pribudnú plnohodnotné osvetlené chodníky a cyklistické trasy. Hlohovčania a návštevníci tak nezískajú len opravený, a na niekoľko desaťročí zabezpečený most, ale aj rozšírený a vynovený cestný úsek a úplne novú kvalitu pre chodcov a cyklistov. Neurobili sme tak len to, čo bolo nevyhnutné, ale ešte viac. Slová nestačia. Odvaha a výsledky rozhodujú.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227