Zdravá župa

Pred vyše dvomi rokmi sme všetci začali čeliť pandémii ochorenia Covid-19. Rýchle a prakticky nekontrolovateľné šírenie vírusu spôsobilo zmeny v našom bežnom fungovaní. Prísny lockdown zmenil sa naše pracovné aj spoločenské návyky. Svetlom na konci tunela sa ukázalo očkovanie, ktoré na Slovensku veľkokapacitne aj výjazdovo zabezpečovali župy vrátane tej našej. Podali sme 370-tisíc dávok vakcín.

Napriek okolnostiam sme usilovne pracovali na systémových zmenách v zdravotníctve. Za najvýraznejší, prelomový moment v tejto oblasti považujem, že sa župa
opäť stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ešte tento rok otvoríme moderné zdravotnícke zariadenie v Trnave. V ďalšej fáze by sme tento model radi rozšírili do viacerých regiónov kraja.

Našim cieľom je zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov, najmä v ambulantnej sfére. Zameriame sa najmä na pokrytie dočasne nedostatkových špecializácií, ako napríklad všeobecné lekárstvo, diabetológia alebo kardiológia.

Zariadenie bude ponúkať aj služby pre doliečovaných, chronicky ťažko chorých a zomierajúcich pacientov prostredníctvom zdravotníckeho stacionára, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a mobilného hospicu, ktoré sú mimoriadne nedostatkové.

Práve v riešeniach následnej, dlhodobej, paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti predovšetkým v domácom prostredí vidíme budúcnosť. Preto sme s Fakultnou nemocnicou Trnava uzavreli memorandum o spolupráci pri ďalšom rozvoji tejto oblasti aj za využitia inovatívnych opatrení, SMART nástrojov a najnovších poznatkov z výskumu a vývoja.

Druhou novinkou, ktorú sme zaviedli, je dotačný mechanizmus pre všeobecných lekárov pre deti a dorast, respektíve dospelých. Našou ambíciou je vytvárať pre nich atraktívne podmienky a tým stabilizovať ich počet vo všetkých okresoch Trnavského kraja.

Dotácie majú jednak formu príspevkov k platu mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo, ako aj príspevku pre ich školiace pracovisko. Príspevok môžu lekári získať aj na založenie alebo dovybavenie ambulancií v menej atraktívnych regiónoch. Ponúkame aj možnosť preplatenia časti výdavkov spojených s bývaním.

Takto motivujeme študentov medicíny venovať sa všeobecnému lekárstvu a prísť pracovať do Trnavského kraja. V širšom kontexte sa podieľame na príprave reformy rezidentského programu, ktorej cieľom by malo byť umožnenie praxe budúcich ambulantných lekárov aj v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Tretím pilierom našich aktivít je zabezpečovanie prípravy zdravotníckych pracovníkov na povolanie v troch stredných zdravotníckych školách, ktoré sú regionálne umiestnené v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave. Ich študenti sa pravidelne podieľajú aj na prevencií chorôb a osvete o vedení zdravého životného štýlu, ako napríklad Dni zdravia, Župná kvapka krvi alebo Mladý záchranár.

Zhrnuté a podčiarknuté, župa sa za nášho vedenia opäť stala aktívnym hráčom v oblasti zdravotníctva. Opäť sa stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a otvorí moderné zdravotnícke zariadenie. Zohráva kľúčovú úlohu pri nastavovaní zdravotníckej politiky v Trnavskom kraji, v rámci čoho účelne prepája ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť. V budúcnosti sa zameriame na rozvoj následnej, dlhodobej, paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti prioritne v domácom prostredí.

V horizonte roka 2030 budeme pri zabezpečovaní kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti postupovať podľa pripravovanej novej stratégie založenej na dátach.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227