ČERVENÁ KARTA PRE SMER, HLAS A EXTRÉMISTOV

Jedna kríza sa prelieva do ďalšej. Každý z  nás – komu rozum a  zodpovednosť neuleteli – vie, že ani táto situácia nesmie legitimizovať hlasy, ktoré podnecujú napätie v  spoločnosti a  zároveň nemajú žiadne riešenia problémov, ktorým čelíme.

Vo volebnej kampani sme boli svedkami klamstiev, zavádzania, osočovania a osobných útokov. Kritika nebola konštruktívna a  chýbal vlastný obsah. Nedozvedeli sme sa o konkrétnych krokoch, ako chcú spraviť z Trnavského kraja lepšie miesto pre život. Od kandidátov SMER-u, SNS a extrémistov sa však iné nedalo očakávať. Skrytý kandidát HLAS-u navyše hral nečestne a špinavo fauloval. Vo voľbách si zaslúžia červenú kartu.

Neponúkajú vecné riešenia. Ide im len o návrat k válovom a do čias, keď župa bola uzavretým klubom „našich ľudí,“ v  ktorom sa rozhodovalo nezodpovedne, na základe kamarátšaftov.

To, že Trnavský kraj má na viac, sme my vedeli už pred piatimi rokmi. Boli sme odhodlaní ho zmeniť k lepšiemu. A  to sa nám vďaka odvážnym rozhodnutiam viditeľne podarilo. Hovoria za nás výsledky. Dnes máme chuť pokračovať v dobre rozbehnutej práci a so skúsenosťami z  pandémie či utečeneckej krízy previesť kraj aj ďalším obdobím neistoty a vysokých cien energií.

Problémy je potrebné riešiť, nie sa za ne schovávať. V tomto zmysle zohráva kľúčovú rolu pri zabezpečovaní verejných služieb v  našom rozkolísanom štáte samospráva. Ako starostovia, primátori a župani stojíme bok po boku, a to na úrovni združení samospráv, ako aj na úrovni každého z krajov. Máme však aj podporu osobností z regiónu, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti či kultúry, ako aj v podnikateľskom, akademickom a treťom sektore.

Tak ako sme zvládli predchádzajúce výzvy, hoci prišli náhle a  neboli sme na ne pripravení, zvládneme aj tie nasledujúce. Spája nás totiž záujem všetkých ľudí.

Pokračujeme v rozširovaní kapacít našich zariadení sociálnych služieb.

Pokračujeme v rozširovaní kapacít našich zariadení sociálnych služieb, čo považujeme za mimoriadne potrebné v kontexte očakávaného demografického vývoja. V Moravskom Svätom Jáne vytvoríme špičkové zariadenie sociálnych služieb, v ktorom vznikne 40 nových miest pre klientov s rôznymi diagnózami. Verím, že toto moderné zariadenie bude pre nich bezpečným a láskyplným domovom, kde budeme odborne poskytovať špecializovanú sociálnu starostlivosť.

Okrem toho, sme pripravili aj ďalšie projekty, ktorými skvalitníme sociálne služby a zariadenia.

Pre klientov s poruchou autistického spektra budujeme nové zázemie na Dobrej Vode.
Máme pripravený projekt prístavby Domova sociálnych služieb v Galante, Skalici aj Šoporni.
V Okoči sme pred dokončením výstavby rodinných domov, kde zabezpečíme komunitnú formu starostlivosti prostredníctvom deinštitucionalizácie.

Existujúce zariadenia sme zmodernizovali a rozšírili sme aj portfólio ich sociálnych služieb.
Príkladom je Senica, kde sme vytvorili zariadenie prvého podporovaného bývania. Tento rok sme ho dokonca rozšírili o ďalšie kapacity. Navyše, pre čakateľov na umiestnenie do zariadenia, ponúkame službu domáceho tiesňového volania s názvom SOS GOMBÍK. Dôležití sú pre nás aj zamestnanci, bez ktorých to nejde. Opakovane sme im zvýšili platy a zrealizovali sme aj unikátny nefinančný benefit, ktorý sme nazvali Projekt 5P - Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie.
Toto sú reálne výsledky a plány, ktoré sme pripravení realizovať, pretože nezabúdame na tých, ktorí potrebujú pomoc.

Pripravili sme aj konkrétnu PONUKU PRE OKRES SENICE.
Náš program nestojí na veľkých sľuboch, ale na KONKRÉTNYCH VÝSLEDKOCH A NOVÝCH ZÁMEROCH, ktoré už máme pripravené.
Úplne nové zariadenie sociálnych služieb v Moravskom Sv. Jáne.
Nová telocvičňa pri SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici.
Zmodernizované vonkajšie športovisko pri Obchodnej akadémii v Senici.
Revitalizácia parku Záhorskej galérie v Senici.
Rekonštrukcia cesty medzi Šaštínom-Strážami a Petrovou Vsou.
Vybudovanie úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Moravským sv. Jánom a Brodským.

#makámeďalej
#spolutvorimekraj

V TRNAVE VYBUDUJEME ŠPIČKOVÚ HOKEJOVÚ AKADÉMIU A ĎALŠIE KONKRÉTNE PROJEKTY

Športovú infraštruktúru v kraji neustále rozširujeme, a tento projekt ju ešte viac a viditeľne posilní. Priatelia, napredujeme aj v príprave výstavby hokejovej haly na Prednádraží v Trnave.

Zameriame sa na výchovu mladých športových talentov v nových študijných odboroch.

V spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja chceme vychovať nové generácie hokejistov a hokejistiek.

Študenti v akadémii budú prechádzať komplexným procesom od nadobudnutia teoretických znalostí v rámci vyučovacích blokov, cez suchú prípravu, až po tréning na ľade. Navyše, akadémia bude fungovať v rámci našej trnavskej strednej športovej školy.

Moderná hokejová hala so zelenou strechou vyrastie na Prednádraží na nevyužívaných pozemkoch pri župných SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča a SOŠ obchodu a služieb, bude energeticky nenáročná, využijú sa aj fotovoltaické panely.

Pôjde o doteraz najväčšiu investíciu župy do športovej infraštruktúry, na ktorú sme získali príspevok od vlády Slovenskej republiky. Je tiež výsledkom spolupráce medzi vládou SR, Slovenským zväzom ľadového hokeja a samosprávnymi krajmi.

Okrem toho, máme konkrétnu PONUKU PRE OKRES TRNAVA.

Náš program nestojí na veľkých sľuboch, ale na KONKRÉTNYCH VÝSLEDKOCH A NOVÝCH ZÁMEROCH, ktoré už máme pripravené.

Nové zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s poruchou autistického spektra na Dobrej Vode.

Nové zdravotnícke centrum na Študentskej zamerané v prvej fáze na všeobecné lekárstvo, chýbajúcich špecialistov, mobilný hospic a agentúru domácej ošetrovacej starostlivosti (ADOS).

Nové centrum duševného zdravia v areáli na Študentskej.

Nový športový areál najmä pre mladé hokejové talenty na Prednádraží v Trnave.

Rekonštrukcia ihriska pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave.

Nové Talent centrum na Sibírskej.

Nové simulačné centrum na Strednej zdravotníckej škole v Trnave.

Nové využitie areálu na Zavarskej v Trnave na sociálne, komunitné a vzdelávacie účely.

Dokončenie rekonštrukcie budovy na Hlavnej 17 a naštartovanie v nej sídliaceho Kreatívneho centra Trnava.

Prepojenie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave s Ružovým parkom a sprístupnenie jeho novej záhrady s letnou čitárňou verejnosti.

Pokračovanie v rekonštrukcii Divadla Jána Palárika v Trnave.

Modernizácia záhrady pri Západoslovenskom múzeu a vytvorenie nového eventového priestoru.

Spolupráca s mestom pri vytvorení parku pri synagóge na Halenárskej.

Zatraktívnenie Jaskyne Driny ako destinácie cestovného ruchu.

Nová moderná turistická útulňa v lokalite Mihalinová v Malých Karpatoch.

Spolupráca pri rekonštrukcii cesty ku kláštoru Katarínka.

Modernizácia vybraných úsekov cesty II/502 medzi Hornými Orešanmi a Vrbovým.

Výstavba cyklotrás v regióne s dôrazom na spojenie Trnavy a Smoleníc a na spojenie blízkych obcí s krajským mestom, napríklad Hrnčiaroviec a Zelenča.

Komplexnú VÍZIU PRE MODERNÝ TRNAVSKÝ KRAJ si môžete pozrieť na https://trnavskyzupan.sk/programove-tezy-2022/

#makámeďalej
#spolutvorimekraj

NA ZELENEJ LÚKE SME VYTVORILI CYKLOKRAJ

Pred piatimi rokmi sme v oblasti cyklistickej dopravy začínali doslova na zelenej lúke. Aj v tejto oblasti kraj výrazne zaostával za svojím potenciálom. Od predchádzajúceho vedenia sme nezdedili takmer žiadne projekty schopné okamžitej realizácie. Nehovoriac o chýbajúcej vízii či fakte, že téme sa nevenovali špecializovaní zamestnanci. To je dnes už minulosťou.

 

KROK PO KROKU

Zabralo nám nejaký čas, kým sme nastavili víziu smerovania rozvoja cyklodopravy v Trnavskom kraji. Vyhrnuli sme si rukávy a začali makať. Museli sme sa tiež popasovať s prípravou projektových dokumentácií, zmenami územných plánov obcí či majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov. Projektoví manažéri paralelne hľadali možnosti financovania novej infraštruktúry z externých, primárne európskych zdrojov.

V rámci snahy o komplexný prístup k téme sme vytvorili pozíciu a neskôr aj tím krajskej cyklokoordinátorky. Aktuálne je ňou Silvia Szokolová, cyklistka srdcom aj dušou. Svojim prístupom k udržateľnej mobilite „nakazila“ aj kolegov, s ktorými sa úspešne zapája do osvetových kampaní, ako Do práce na bicykli alebo Európsky týždeň mobility.

 

BEZPEČNE A KOMFORTNE

Som rád, že po piatich rokoch tvrdej práce sme urobili obrovský posun, ktorého výsledkom je výstavba cyklotrás a naplánovanie ďalšieho rozvoja ich siete. Staviame 35 kilometrov cyklotrás v hodnote 8,2 milióna eur prevažne z eurofondov. Spolu sme pripravili výstavbu 95 kilometrov cyklodopravných a cykloturistických trás.

Zamerali sme sa pri tom najmä na výstavbu Moravskej a Vážskej cyklomagistrály. Postavíme aj cyklotrasu medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou, či prepojenie Trnavy, Hrnčiaroviec a Zelenča. Pohli sme aj s chýbajúcou trasou medzi Trnavou a Malými Karpatmi. Združeniu obcí sme prispeli na výstavbu úseku medzi Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami, ktorý sa napojí na projekt krajského mesta. My máme na starosti výstavbu medzi Klčovanmi, Bolerázom a Smolenicami, pre ktorú pripravujeme dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Bude bezpečná a komfortná pre malých aj veľkých cykloturistov.

Popri tom investujeme do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad odkladacích a servisných stojanov, smerovníkov alebo veľkoplošných máp. Označili sme 616 kilometrov novo povolených trás a obnovili sme značenie na 473-kilometra dlhých úsekoch.

V spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu sme dokonca uviedli aj cyklobusy z Trnavy do Malých Karpát alebo zo Senca cez Jelku do Šamorína. A prispeli sme aj na vytvorenie požičovne elektrobicyklov v rámci nového turisticko-informačného centra v Smrdákoch.

 

DOBRÁ PRÍPRAVA JE ZÁKLAD ÚSPECHU

V našich míľových krokoch vychádzame aj z dvoch nových koncepčných dokumentov, ktoré sme pripravili v spolupráci s renomovanými odborníkmi z tretieho sektora. Do aktualizácie Stratégie rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018 - 2023 sme intenzívne zapojili obce aj mestá. Nadväzujúca unikátna, na dátach založená štúdia definuje, ako rozvíjať cyklodopravu pri zachovaní princípu hodnoty za peniaze. Odporúča koncentráciu investícií do výstavby trás spájajúcich mestá s ich satelitnými obcami. Ako príklad môžem uviesť spojenie Jaslovských Bohuníc, Malženíc a Trnavy.

Podobne pokrokovým je aj vzdelávanie pre zamestnancov vo verejnej správe, s ktorým sme začali. Ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku, vďaka čomu sa koná pod záštitou ministra dopravy. Cieľom vzdelávacieho cyklu je prispieť čo najefektívnejšiemu využitiu možností nového programového obdobia eurofondov, ako aj Plán obnovy a odolnosti. Mimochodom v rámci prvej výzvy sme požiadali o financovanie úseku medzi trnavskou automobilkou a obcou Zavar vrátane lávky ponad diaľnicu D1.

 

SKUTOČNÝ CYKLOKRAJ

Hoci to trvalo dlhšie, ako som si predstavoval, dnes máme viditeľné výsledky, a to nie len vo výstavbe. Vďaka tímu, vízii a spolupráci s obcami sme na dobrej ceste – v tomto prípade cyklotrase – makať ďalej a vytvoriť skutočný cyklokraj.

TRNAVSKÁ ŽUPA 2.2.

Máme víziu pre moderný Trnavský kraj, volebný program obsahuje konkrétne riešenia

Pripravili sme program pre moderný Trnavský kraj. Nazvali sme ho Trnavská župa 2.2.

Má to viacero významov. Prvá dvojka symbolizuje kvalitatívne novú úroveň spravovania župy, na ktorú sme ju za uplynulých päť rokov pozdvihli zo stavu zanechaného predchádzajúcim vedením, napojeným na HZDS, neskôr na SMER a SNS. Druhá dvojka v názve programu odkazuje na volebný rok 2022, ale predovšetkým ňou komunikujeme, že sme pripravení a odhodlaní pokračovať v službe verejnosti. Uchádzame sa o dôveru obyvateľov realizovať program, ktorý zabezpečí ďalšiu modernizáciu Trnavskej župy a posunie ju zo stavu 2.0. na stav 2.2.

Symbolmi nečinnosti a zakrývania si očí pred problémami v období spred roka 2017 bol desaťročia zanedbávaný hlohovecký most, kauza zneužívania mladistvých v resocializačnom zariadení v Galante a krachujúce Letisko Piešťany. Boli sme odhodlaní zmeniť Trnavský kraj. Už vtedy sme vedeli, že kraj má na viac. Aj na týchto troch príkladoch môžeme s hrdosťou ilustrovať, že sa nám podarilo vpustiť do župy nový vietor. Most v Hlohovci bude po 40 rokoch opravený. Navyše na ňom pribudnú plnohodnotné chodníky a cyklotrasy. V budove po neslávne známom resocializačnom zariadení sme otvorili moderné centrum sociálnych služieb. Piešťanské letisko sme zachránili a rozlietali tak, že má pred sebou budúcnosť.

 

Výsledky rozhodujú

Úrad sme otvorili ľuďom aj verejnej kontrole. Pri každodennom výkone mandátu trnavského župana ma najviac motivuje, keď vidím, ako obyvatelia župy benefitujú z konkrétnej tvrdej práce. Jazdia po kvalitnejších cestách a bezpečnejších mostoch, navštevujú modernejšie ambulancie alebo sa vzdelávajú v lepšie vybavených učebniach. Môžu sa tiež spoľahnúť na dostupnejšiu sociálnu starostlivosť, načerpať nové sily a inšpiráciu v širokej ponuke kultúrnych zariadení alebo zapájať sa do diania v kraji prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

Preberali sme najzadlženejšiu župu. Dlh kraja sme znížili z rekordných 47 % na 33 %, čím sme si vytvorili priestor na realizáciu rozvojových zámerov, ako aj na zvládnutie horších časov.

Je žiaľ prózou súčasnosti, že jedna kríza sa prelieva do ďalšej. Tak ako sme zvládli predchádzajúce výzvy, hoci prišli náhle a v bezprecedentnej podobe, zvládneme aj tie nasledujúce. Od zodpovednosti sa neodchádza. Máme skúsenosti, aj odvahu robiť ťažké rozhodnutia.

 

Ponuka pre silnejší kraj

Ponúkame konkrétne návrhy na zlepšenia. Mám na mysli ďalšie rozširovanie kapacít sociálnych služieb. Nové zariadenia postavíme v Moravskom Sv. Jáne a na Dobrej Vode. Pristavíme DSS-ky v Galante, Šoporni aj v Skalici.

Športový areál najmä pre hokejové talenty vyrastie v Trnave, nová telocvičňa zas v Senici, tá v Dunajskej Strede je takmer hotová. V Hlohovci bude zmodernizované vonkajšie ihrisko. Zo školy v Rakoviciach urobíme špičkové centrum záhradníctva a ovocinárstva, pričom máme nachystané konkrétne investície do zveľadenia jej areálu a miliónový eurofondový projekt na nové skleníky je už realitou.

Župa sa opäť stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prvé ambulancie sú v Trnave, pričom tento model zdravotníckeho centra rozšírime do ďalších regiónov kraja, kde je nedostatok všeobecných lekárov a špecialistov. Paralelne sme vytvorili motivačný mechanizmus pre všeobecných lekárov na posilnenie ambulantnej sféry v obciach a mestách. Vďaka nášmu poskytovateľovi – Zdravej župe – budeme rozvíjať aj dlhodobú starostlivosť v kraji prostredníctvom novej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a mobilného hospicu.

Pokračovať chceme v rozvíjaní oblastí, v ktorých župa za bývalého vedenia nebola aktívna alebo vôbec nepôsobila. Teda cyklodopravy, cestovného ruchu či kreatívneho priemyslu. V týchto oblastiach budeme kraj posúvať dopredu a pripravovať ho na zelenú a digitálnu transformáciu automobilového priemyslu.

Nakopli sme aj využívanie eurofondov. Dobiehali sme zameškané a od minulého roka až dodnes máme najrýchlejšiu dynamiku v kontrahácii spomedzi všetkých krajov. V nastavenom trende sme pripravení pokračovať a naplno využiť potenciál európskych zdrojov na rozvoj regiónu. Tak klasických eurofondov, ako aj peňazí v rámci Plánu obnovy, ktoré chceme využiť na modernizáciu hvezdárne v Hlohovci, zveľadenie Jaskyne Driny alebo rekonštrukciu ciest medzi Hornými Orešanmi a Vrbovým či Galantou a Veľkými Dvorníkmi vrátane obchvatov obcí.

 

Konkrétna vízia

Zhrnuté a podčiarknuté, našou víziou je moderný, efektívny a úspešný kraj, ktorý bude doručovať kvalitné verejné služby, dostupné pre všetkých. Staviame na komplexnom prístupe, aby žiadna oblasť, ani región nezaostával. Pri jeho napĺňaní budeme aktívne spolupracovať s obcami a mestami, podnikmi, univerzitami a občianskou spoločnosťou.

Spolu so 40 kandidátkami a kandidátmi na poslankyne a poslancov krajského zastupiteľstva sme zárukou odvážnych rozhodnutí a silnejšieho kraja.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Jozef Viskupič kandiduje na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja za širokú koalíciu demokratických a antifašistických strán a hnutí. Sú nimi OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska demokracia; ŠANCA; ODS - Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum – Maďarské fórum. Navyše má podporu aj Progresívneho Slovenska.

Spolu s Jozefom Viskupičom kandiduje skúsený, regionálne aj profesijne vyvážený tím 40 kandidátok a kandidátov na poslankyne a poslancov Zastupiteľstva TTSK, ktorých zoznam je zverejnený na https://trnavskyzupan.sk/zupny-team.

Volebný program Trnavská župa 2.2 ponúka konkrétne a prakticky okamžite realizovateľné návrhy v 13 tematických častiach:

1. Kraj ako dobrý hospodár
2. Zdravie je vždy na prvom mieste
3. Spoľahlivý sociálny kraj
4. Vzdelanie je budúcnosť
5. Kraj živej kultúry
6. Kvalitné cesty a moderná verejná doprava
7. Cyklodoprava
8. Pulzujúce letisko Piešťany
9. Kraj zážitkov
10. Zelený kraj
11. Európske zdroje
12. Strategický rozvoj a inovácie
13. Ústretový a profesionálny úrad

Program je zverejnený na https://trnavskyzupan.sk/programove-tezy-2022/

Päť rokov tímovej práce

Prevziať zodpovednosť za riadenie regionálnej samosprávy znamenalo sa deň po voľbách vzdať úzkej optiky, začať riadiť vecí verejné vecne a sústrediť sme sa na maximalizáciu prínosu pre obyvateľov celého kraja.

To je moje presvedčenie, s ktorým pristupujem k svojej práci župana už piaty rok. Aby som sa jej mohol venovať naplno, vzdal som sa mandátu poslanca parlamentu. A ani raz som to neoľutoval.

Vecná spolupráca

V predchádzajúcich piatich rokoch sme na župe málokedy hovorili o straníckej politike. Zahodili sme dresy a so 40 poslankyňami a poslancami krajského zastupiteľstva sa nám podarilo posunúť kraj dopredu vo všetkých kompetenčných oblastiach. Presadili sme systémové zmeny a prijali sme aj množstvo menej viditeľných, no o to podstatnejších rozhodnutí.

Spolupracovali sme naprieč politickým spektrom a cez hranice okresov. Ctili sme politiku založenú na schopnosti počúvať, rešpektovať sa a spájať. Súčasne platilo, že sme mali guráž na správne kroky v prospech udržateľného rozvoja nášho kraja.

Kľúčovým v tomto bol dialóg na viacerých úrovniach. Na úrovni porád s vicežupanmi, zasadnutí poslaneckého grémia s predsedami poslaneckých klubov, diskusií s členkami a členmi komisií a rady zastupiteľstva a napokon aj v širokom pléne.

Konkrétne výsledky

Medzi také v prvom rade patrí ozdravenie financií župy. Výrazne sme znížili jej zadlženie, čo sa kladne prejaví osobitne v ťažkých a neistých časoch, ktoré sú pred nami. Vďaka rozumnému hospodáreniu sme vždy mali priestor na odstraňovanie investičného dlhu, ako aj na nové, rozvojové projekty. Niekoľkonásobne sme zvýšili objem dotácií pre obce, mestá a mimovládne organizácie. Špecifickú podporu získavajú aj mladí lekári a začínajúci učitelia.

Rozhýbali sme aj oblasti, v ktorých župa zaostávala, ako cyklistická doprava alebo cestovný ruch. Podobne odvážne sme sa pustili do úplne nových tém, ako napríklad do kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Urobili sme aj množstvo ťažkých a v aktuálnom čase často nepopulárnych rozhodnutí. Boli však kľúčové pri modernizácií nášho kraja. Či už ide o prijatie zonácie a predaj predplatných cestovných lístkov alebo o zefektívnenie siete stredných škôl.

Rozhodnutia s vízou

Som presvedčený, že výsledky nášho spoločného úsilia urobili z Trnavského kraja lepšie miesto pre život a nasmerovali ho do úspešnej budúcnosti. Volebné obdobie pritom nekončíme s vydrancovanými účtami, ani s prázdnymi skriňami. Práve naopak, kraj je pripravený zvládnuť obdobie neistého vývoja daňových príjmov i energetickú krízu.

Poďakovanie

To všetko by nebolo možné bez členov komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú poslanci, respektíve úsilia a odbornosti kolegýň a kolegov zo župného úradu a organizácií.

Všetkým zainteresovaným ďakujem za spoluprácu a za to, že sme päť rokov spolu tvorili kraj.

Karty sa rozdajú znova 29. októbra 2022 a ja verím, že ako voliči oceníte ponuku v podobe 40-menného zoznamu motivovaných ľudí z môjho tímu, s ktorými chcem pokračovať v udržateľnom rozvoji Trnavského kraja.

Nie je to o číslach, je to o reálnych výsledkoch

Pred piatimi rokmi sme preberali trnavskú župu ako najzadlženejšiu spomedzi všetkých ôsmich krajov. Našou primárnou úlohou bolo zastabilizovať financovanie tak, aby sme zabezpečili udržateľný rozvoj kraja vo všetkých oblastiach.

Som rád, že sa nám to aj podarilo. Dokonca, aj vďaka využitiu relatívne dobrých rokov 2018 a 2019.
V hodnotení finančného zdravia žúp, ktoré pravidelne realizuje nezávislý INEKO, sme medzi rokmi 2017 a 2020 poskočili zo šiesteho na tretie miesto. Okrem inštitútu na naše kroky dohliada od roku 2019 aj Rada pre rozpočet TTSK zložená z renomovaných expertov, ktorú sme iniciatívne zriadili a aj ich odporúčania prispeli k zvýšeniu kvality a zrozumiteľnosti záverečných účtov a rozpočtov.

Covid-19, vojna na Ukrajine a legislatívne zmeny mali negatívny vplyv na náš rozpočet, no aj napriek tomu sme si rozumným hospodárením vytvorili priestor na zachovanie rozsahu kapitálových investícií i služieb, ktoré poskytujeme z bežných výdavkov.

Celková úverová zadlženosť kraja bola v roku 2017 až 46,65 % vrátane dlhu nemocníc. Po nástupe na župu som si ja a môj tím dal interný cieľ, a to dosiahnuť zadlženie pod 40 %. Čo myslíte, podarilo sa? ÁNO, dokonca je to ešte lepšie! Toky financií sme si totižto nastavili tak, že k decembru tohto roka očakávame úroveň zadlženia 33,05 %.

Priatelia (aj nepriatelia), čísla nepustia, toto sú výsledky.

Navýšili sme aj peňažné fondy, a to z čiastky 29-tisíc eur v roku 2017 na takmer 30,6 mil. eur v roku 2021. To nám v roku 2021 umožnilo splatiť balónovú splátku úveru prijatého ešte bývalým vedením vo výške 16,2 mil. eur. Napriek tomu je zrejmé, že volebné obdobie neskončíme s prázdnou špajzou. Medzi ďalšie kroky, ktoré sme urobili, patrí aj reštrukturalizácia načerpaných úverov, vďaka ktorej ušetríme 1,7 mil. eur. Za výhodných podmienok sme načerpali nové návratné finančné výpomoci, vďaka ktorým zabezpečíme udržateľný rozvoj kraja.

Za číslami sa skrývajú konkrétne investície aj služby, ako napríklad modernizácia 13 športovísk pri stredných školách za vyše 7 miliónov eur, 38 zrekonštruovaných mostov, 208 kilometrov zrekonštruovaných ciest, komplexná výmena 300 kusov cestárskej techniky a mnoho ďalšieho.

Toto nie sú len čísla, sú to reálne výsledky pre obyvateľov našej župy.

Spolu tvoríme kraj

Pred piatimi rokmi bola župa takmer neviditeľná. Fungovala ako uzavretý klub určený len pre vyvolených. Predchádzajúce vedenie župy hlboko nedôverovalo potenciálu slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja a občianskej spoločnosti. To sme radikálne zmenili. Priniesli sme do župy nový vietor. Doslova sme otvoriili dvere župného úradu obyvateľom a verejnej kontrole.

Téma rozvoja občianskej spoločnosti je v mojom chápaní neoddeliteľne spojená s podstatou demokracie. Prezident Masaryk to povedal presne: „Demokraciu robia demokrati a lepšiu demokraciu, lepší demokrati.“ Súhlasím s ním a dodám, že pojem „demokrat“ je pre mňa synonymom občiansky angažovaného človeka, ktorý koná nad rámec svojich osobných záujmov či povinností. Taký, ktorý koná v prospech komunity, obce, mesta, kraja, štátu či únie.

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz už pred dekádou nadčasovo pripomenul, že „demokracia rozkvitá vďaka účasti ľudí a ohrozuje ju apatia, strach, netolerancia, a to v rovnakej miere ako hospodárske problémy.“ Rozvoj občianskej spoločnosti je skrátka téma s mnohými presahmi a súvislosťami. Som veľmi rád, že je úzko spätá aj s Trnavským krajom.

Nový prístup

Pred piatimi rokmi sme sa totiž rozhodli pre uplatňovanie nového prístupu v rozvoji župy. Ten je založený na princípoch otvoreného vládnutia a dôvere v potenciál slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja. Naplnenie tohto potenciálu však stojí na minimálne dvoch základných predpokladoch. Za prvé, na proaktívnom, inkluzívnom prístupe verejných inštitúcií k obyvateľom župy. A za druhé, na zabezpečení maximálnej možnej miery informovanosti obyvateľov o dianí a rozhodovaní týchto inštitúcií.

Naplno sme rozbehli aj podporu regionálneho rozvoja kraja a komunitného života prostredníctvom grantov a dotácií. Aktívnym ľuďom takto vytvárame podmienky a umožňujeme pretvárať ich bezprostredné okolie. Objem finančných prostriedkov sme výrazne zvýšili a tak sme podporili stovky iniciatív a projektov.

Vlajkové lode

V skratke spomeniem naše vlajkové lode, ktoré plávajú popri štandardných dotačných mechanizmoch. Prvou je bezpochyby participatívny rozpočet, ktorý sme v plnohodnotnej podobe zaviedli ako prvá župa. Práve štartuje jeho štvrtý ročník.

O niečo neskôr sme vytvorili Fond na rozvoj Trnavského kraja. Ide nástroj na podporu väčších aktivít, akcií a práce organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja, napĺňajú jeho rozvojový potenciál.

Nepredať! Zveľadiť!

Ďalšou rovinou v tejto téme je využívanie župného majetku. Po nástupe sme zastavili jeho predaj za každú cenu. Prebytočným budovám sme začali hľadať nové verejné funkcie. Pri ich konverzii na nové verejné funkcie sme spolupracovali s Nadáciou Cvernovka, s ktorou sme vydali prelomové dielo „Nepredať! Zveľadiť“. Ide o manuál pre jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií.

V publikácií je medzi prípadovými štúdiami a príkladmi dobrej praxe uvedený aj príbeh kultúrno-kreatívneho centra ARTA Piešťany. Aktuálne bola v areáli centra otvorená mini skate rampa, na vznik ktorej sme finančne prispeli z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Ide tak o dobrý príklad synergického efektu rôznych dotačných nástrojov župy.

Spolupráca, ktorá funguje

V takej či onakej forme sme spolupracovali so stovkami aktívnych jednotlivcov, kolektívov a organizácii. Sú to stovky projektov a aktivít, ktoré zlepšili náš kraj. Som presvedčený, že vo väčšine prípadov nešlo o jednorazové činy, ale že sme naštartovali procesy, z ktorých bude ešte dlho plynúť úžitok. A zďaleka nekončíme.

Pre nasledujúce obdobie máme už teraz naplánovaných niekoľko konkrétnych aktivít a opatrení, ktorými ešte rozšírime a prehĺbime rolu župy v rozvoji občianskej spoločnosti.

Robíme strešnú platformu

Veľmi aktuálne sme nadviazali spoluprácu s novým Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja, ktoré zastrešuje chýbajúce aktivity, ktoré sú tak potrebné pre udržateľný rozvoj a propagáciu dobrovoľníctva v našom kraji.

Predstavíme aj nový projekt s názvom Info Bodky. Je zhmotnením nášho dlhodobého úsilia o nastavenie efektívnej komunikácie a pomenovanie výziev i potrieb neziskového sektora v Trnavskom kraji. V informačných bodoch v každom z okresov budeme poskytovať informácie o dotačných príležitostiach, ako aj pomoc pri založení vlastnej organizácie alebo usporadúvaní stretnutí neziskových organizácií a občianskych združení s cieľom ich sieťovania a prehĺbenia spolupráce.

Všetky informácie budú k dispozícií aj na novom strešnom webe, ktorý bude zameraný na občiansku participáciu – www.tvorimekraj.sk.

V neposlednom rade si želám, aby sa konferencia o občianskej spoločnosti stala stabilným prvkom v mozaike našich aktivít, a aby jej premiérová edícia bola začiatkom tradície výročného stretávania sa, reflexie, dialógu a výmeny skúseností.

Ďakujem, že spolu tvoríme kraj.

Pripravujeme kraj na čerpanie nových eurofondov

V týchto mesiacoch vrcholí čerpanie eurofondov v dobiehajúcom programovom období. V Trnavskom kraji túto príležitosť využívame naplno. V dynamike čerpania zdrojov sme boli minulý rok a v prvých šiestich mesiacoch tohto roka najlepší na Slovensku. A v tomto chceme pokračovať aj v novom období rokov 2021 až 2027.

Áno, čítate správne, 2021. To len na ministerstve regionálneho rozvoja ako keby zastal čas. Nás však zdĺhavé prípravy a sprievodné rokovania neodradili. Vydali sme sa vlastnou cestou. V priebehu roka 2020 sme vytvorili radu partnerstva, v ktorej majú okrem kraja zastúpenie obce a mestá, sociálno-ekonomickí partneri či akademický a tretí sektor. Toto zoskupenie bude, efektívnejšie ako kedykoľvek v minulosti, rozhodovať o finančnej podpore časti projektov. Preto sme si dali špeciálne záležať na demokratickom princípe pri jeho tvorbe. Ako jediný kraj sme dali obciam a mestám na výber, či sa v rade partnerstva budú zastupovať samé, alebo jedným zo svojich regionálnych združení.

V predstihu sme vytvorili aj útvar, ktorý sa v týchto dňoch oficiálne mení na technický sekretariát rady partnerstva. Doterajšou hlavnou úlohou kolegov bolo zozbierať projektové zámery na modernizáciu nášho kraja. Aktívne oslovovali všetky relevantné subjekty v území, aby vytvorili zásobník. Aktuálne v ňom evidujeme viac ako 3.230 zámerov v celkovej hodnote 5,5 mld. eur.

Podstatné je, že sme sa pri zbere pýtali aj na informáciu o stave pripravenosti jednotlivých zámerov. Práve podľa tohto parametra sa zámery priorizujú v rámci siedmich tematických pracovných skupín a hľadajú sa k nim vhodné zdroje financovania. Čo je dôležité povedať, že sa neobmedzujeme len na nové zdroje na napĺňanie politiky súdržnosti Európskej únie. Viaceré projekty sa môžu uchádzať o finančnú podporu z Plánu obnovy alebo dotačných schém vrátane tých, ktoré vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj. Vďaka takémuto premyslenému prístupu, ktorý postupuje zdola nahor, sme získali prehľad o tom, čo v území chýba. Súčasne vieme tieto výzvy riešiť v prospech rozvoja regiónov.

Aktuálne absolvujeme sériu pracovných stretnutí prioritne so zástupcami samospráv. Naše konzultácie v území ešte stále predbiehajú ministerstvo, ktoré dokončuje a mení potrebné dokumenty. Berúc do úvahy, že Európska komisia schválila Partnerskú dohodu len v polovici júla. Očakáva sa, že Program Slovensko, ktorý slovenská vláda schválila koncom júna, odobrí komisia až v závere tohto roka. Finálne diskusie o podobe zámerov a projektov v kraji budeme realizovať až potom, ako budeme poznať výšku alokácie nových eurofondov pre náš kraj. Zatiaľ je orientačná a nepoznáme jej presné rozdelenie v jednotlivých cieľoch a opatreniach.

Čo vieme povedať je, že podľa kritérií ministerstva mal náš kraj nárok na 50,7 mil. eur. To sme považovali za výsmech a trvali sme na zavedení kompenzačného mechanizmu. Tak sme sa dostali na 85,5 mil. eur, čo bolo pre nás stále nedostatočné. Iniciovali sme preto niekoľko rokovaní, aj na úrovni predsedu vlády, ktoré boli tvrdé. Na základe ich výsledkov dnes počítame s alokáciou 106,9 mil. eur pre Trnavský kraj. To je viac ako dvojnásobok, kde sme začínali. Stále to však považujeme za nedostatočné.

Po potvrdení tohto objemu môžeme len dúfať, že prvé výzvy budú vyhlásené v priebehu budúceho roka. Teda s dvojročným sklzom. My však budeme dobre pripravení.
Jednou z dôležitých informácií, s ktorou starostovia a primátori odchádzajú je, že v rámci KIRA – Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry vytvoríme tím ľudí, ktorí bude najmä menším obciam a mestám pomáhať s projektovým manažmentom a tvorbou podkladov na žiadanie o spolufinancovanie z nových eurofondov, či z plánu obnovy. Na základe doterajších skúseností totiž máme za to, že európske zdroje treba čerpať rýchlo, efektívne a na zmysluplné projekty. Na také, z ktorých budú mať úžitok obyvatelia aj návštevníci kraja.
Rovnako ako v ostatných rokoch sa preto chceme zamerať na realizáciu užitočných, aj zaujímavých rozvojových projektov z európskych fondov. Príkladmi sú dokončená modernizácia Krajinského mosta v Piešťanoch a nadväzujúceho úseku cesty až na vrchol horského priechodu Havran, či rekonštrukcia vzácneho vodného kolového mlynu v Jelke. Podobne obnovíme aj mlyn v Tomášikove, kde pribudne aj moderné návštevnícke centrum so zázemím. Špeciálne spomeniem projekt, na ktorý som obzvlášť hrdý, a to vznik Kreatívneho centra Trnava. V zrekonštruovaných priestoroch pamiatkovo chráneného meštianskeho domu na Hlavnej 17 nájdu zázemie a potrebné know-how talentovaní podnikatelia v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí potiahnu náš kraj dopredu v nasledujúcich rokoch.

No európske zdroje nám núkajú omnoho viac. A napriek tomu, že sme si nastavenie celého systému čerpania v novom programovom období predstavovali inak, využijeme ho naplno.

Dohodli sme sa, ide to

Vo veľkej politike sme svedkami nedorozumení, osočovania, ba až osobných útokov. Z nich plynú roztržky a hádky. Na tie však nie sú zvedaví obyvatelia Slovenska. Vari ešte menej počas letného dovolenkového obdobia.

Čaká nás ťažká jeseň. Či už z pohľadu pretrvávajúcej pandémie ochorenia Covid-19 alebo rastúcich cien tovarov, služieb a energií. Ľudí naozaj nezahreje, ak niekto z politiky odíde, hoci iný v nej ostane.

V krajoch to funguje inak. Ísť príkladom sme sa preto snažili aj v rámci združenia samosprávnych krajov SK 8. Nachádzali sme kompromis medzi ôsmimi často odlišnými až protichodnými názormi vychádzajúcimi z rôznych politických prúdov. A vo väčšine prípadov sa nám to podarilo. V kľúčových chvíľach – po nástupe pandémie alebo v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu – sme vystupovali koordinovane. Dohodli sme sa aj na tom, že podáme pomocnú ruku vláde, ktorej podriadené okresné úrady dynamiku situácie nezvládali.

V krajoch sú, žiaľ, aj po dvadsiatich rokoch – s ohľadom na obrovský zdedený modernizačný dlh – nekvalitné cesty, rozpadávajúce sa mosty, kolabujúce zdravotníctvo i nedostatočná sociálna starostlivosť. A to nás trápi. Práve riešeniu týchto výziev by sme mali venovať pozornosť a energiu. Navyše, módnym hitom sa stali jednostranné zásahy do rozpočtov samospráv. Obce, mestá a samosprávne kraje pripravili – a pripravia – o stovky miliónov eur určených na zabezpečovanie kvalitných a dostupných verejných služieb. Želám si, aby tu s nami ostal len niekoľko sezón.

V Trnavskom kraji už päť rokov ukazujeme, čo znamená spolupráca v prospech veci. Počas piatich rokov sme diskutovali, vymieňali si názory v rámci zastupiteľstva. Napokon sme sa zhodli na riešeniach, z ktorých profitujú obyvatelia. A áno, priznávam, nie vždy to bolo jednoduché. Museli sme zohľadňovať regionálne špecifiká, hodnotové orientácie i programové rozdiely medzi partnermi. To všetko v kontexte napätého rozpočtu.

Konkrétne výsledky pri modernizácii kraja vo všetkých oblastiach sme dosiahli práve vďaka spolupráci. Mnohé nápady a odvážne riešenia vznikli respektíve boli vylepšené v otvorenej diskusii, v ktorej sme si vymenili ideje a skúsenosti. V tomto chceme pokračovať.

Deväť politických strán a hnutí našlo spoločnú reč a dohodlo sa na kandidátovi na župana. Veľmi si to vážim. Koalícia tiež zložila pestrú 40-mennú kandidátku poslancov krajského zastupiteľstva. Ide to. Vytvorili sme tak ešte širšiu demokratickú platformu ako pred piatimi rokmi. Poznáme silu nášho kraja a sme pripravení z neho urobiť ešte lepšie miesto pre život, vzdelávanie, podnikanie, aj oddych.