Your address will show here +12 34 56 78
Kraj je aj pre mladých

Mladí ľudia sú pre každý kraj budúcnosťou. Dlhodobé ignorovanie potrieb mladej generácie, pri dynamike dnešnej doby, spôsobuje exodus mladých do zahraničia, starnutie obyvateľstva zabraňuje ďalšiemu dlhodobému rozvoju nášho kraja.

Schopní mladí ľudia, čo odchádzajú, potrebujú nejakú štartovaciu podporu, aby sa pokúsili začať v regióne, v ktorom žijú. To sa dá dosiahnuť podporou napríklad coworkingových centier, podnikateľských či startupových inkubátorov, kreatívneho priemyslu, aby mladých motivovali rozbiehať svoje plány tu u nás v kraji.

Mladých ľudí treba integrovať do života kraja na viacerých úrovniach. Preto župa vytvorí formálne aj neformálne nástroje, ktorými osloví mladú generáciu, či už formou poradných orgánov predsedu VÚC, ale najmä prostredníctvom podpory širokého portfólia aktivít. Tomu budú zodpovedať aj rozpočtové priority kraja, spolu s príslušnými dotačnými nástrojmi.

Župa vytvorí grantové schémy, ktoré zabezpečia podporu mládežníckych, občianskych, kultúrnych a športových aktivít tak, aby sa o ne mohli uchádzať všetky typy mimovládnych organizácií a jednotlivci.

  • Text Hover
Budeme presadzovať:

  • Intenzívne zapojenie mladých ľudí do života kraja.
  • Vytvorenie a podpora rôznych formálnych a neformálnych foriem platforiem zapojenia mladých ľudí do rozhodovania o kraji (coworking, inkubátory a pod.)
  • Vytvorenie grantových schém na podporu mládežníckych, občianskych, kultúrnych a športových aktivít.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover