Your address will show here +12 34 56 78
Hospodárenie, financie a transparentnosť

Dobrý hospodár musí byť každý z nás. Veľmi dobre zo života poznáme, ako každý mesiac obrátime v ruke každé euro, aby sme zabezpečili všetko potrebné pre naše rodiny. Za dane a odvody, ktoré platíme štátu, očakávame, že dostaneme dostupné a moderné nemocnice, kvalitnú cestnú a dopravnú sieť, školy s dobrými podmienkami pre naše deti i učiteľov a mnohé ďalšie oblasti nevyhnutné pre náš život.

Na Slovensku žiaľ za vysoké dane a odvody dostávame veľmi málo, a tak je to aj v prípade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK ). Trnavský kraj neposkytuje služby občanom na adekvátnej úrovni, respektíve mohli by byť kvalitnejšie a dostupnejšie, pokiaľ by hospodáril zodpovedne. Na dosiahnutie cieľa vyrovnaného rozpočtu, si župa musela na tento rok zobrať úver 18 miliónov eur, lebo to nie je schopná dosiahnuť dobrým hospodárením.

Celková suma dlhu kraja ku koncu tohto roka dosiahne 59 miliónov eur. TTSK je v hodnotení finančného zdravia samosprávnych krajov podľa INEKO tretí najhorší samosprávny kraj. Horšie sú na tom len BBSK a KESK. Na tejto priečke sa drží dlhodobo od roku 2012. Medzi rokmi 2009 – 2011 sa TTSK umiestňoval ešte horšie na poslednej, resp. predposlednej priečke.

Cieľom na volebné obdobie 2017- 2022 bude stabilizovať finančnú situáciu kraja a pokračovať v úsilí o postupné znižovanie záväzkov z minulosti. Považujeme za svoju prioritu tento cieľ aktívne napĺňať a vytvoriť mechanizmy, ktoré budú zabezpečovať realizáciu tohto plánu.

 • Text Hover
Budeme presadzovať:

 • Zlepšenie hospodárenia samosprávneho kraja..
 • Vyčleníme časť rozpočtu, o ktorej bude verejnosť rozhodovať formou participatívneho rozpočtu.
 • Audit a dôslednú revíziu výdavkov. Zo záverov sa bude vychádzať pri zostavovaní rozpočtu TTSK.
 • Verejnú kontrolu všetkých zmlúv, záväzkov, výdavkov a dotácií v duchu otvorenosti, transparentnosti tak, aby si verejnosť a média mali prístup ku všetkým informáciám, na ktoré majú právo.
 • Vytvorenie poradného zboru predsedu TTSK Rady pre zdravé financie a investície, podľa vzoru Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú budú tvoriť renomovaní ekonómovia a odborníci z rôznych oblastí. Rada vypracuje dlhodobý plán finančného zdravia TTSK a jeho udržateľnosti, bude navrhovať ďalšie opatrenia, ktoré budú zlepšovať hospodárenie kraja.
 • Napriek dlhodobým sľubom politikom, stále nie je zavedená hmotná zodpovednosť politikov a úradníkov, ktorá by sa mala týkať aj zástupcov na úrovni kraja.

Transparentnosť

je kľúčovým predpokladom dobrého fungovania každého úradu. Trnavský samosprávny kraj je v rebríčku transparentnosti Transparency international medzi troma najhoršími krajmi a pri poslednom hodnotení si zhoršil pozíciu o tri priečky.

Našim cieľom bude preto, za účasti protikorupčných mimovládnych organizácií, zlepšiť procesy obstarávania, udeľovania dotácií a pri nakladaní a odpredaji majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja. Budeme presadzovať elektronizáciu procesov tam, kde je to možné, a kde to poslúži občanom.

 • Všetky informácie budú v prehľadnej a dostupnej forme na internetovej stránke s jednoduchým vyhľadávaním v databázach, so všetkými parametrami “open data”.
 • Krajský rozpočet bude zverejnený v prehľadnej online forme.
 • Maximalizovať obstarávanie softvérového vybavenia na princípe “open source”.
 • Online prenosy z rokovaní zastupiteľstva TTSK.
 • Pravidelný deň otvorených dverí na úrade, diskusie s občanmi v jednotlivých okresoch.
 • Zaviesť regionálne zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja vo všetkých okresoch na periodickom princípe.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover