Nedovolíme návrat Smero-hlasu alebo extrémistov

Málokedy na župe hovoríme o politike. Všetky naše rozhodnutia sú čisto nepolitické - vecné. Prinášajú riešenia pre bežný život. Opravujeme cesty, mosty, modernizujeme zariadenia sociálnej starostlivosti či stredné školy, rozvíjame zdravotnú starostlivosť, snažíme sa, aby kraj bol atraktívny pre domácich či zahraničných turistov.

No to všetko sa nedá bez toho, aby sme mali rovnaké alebo aspoň podobné hodnoty či svetonázor na to, čo je správne a  čo už nie. Aj preto som v  roku 2017 kandidoval. Župa bola neviditeľná, 12 rokov ovládaná nominantom HZDS a  SMER-u. Blížia sa ďalšie voľby, a  akokoľvek legitímne, tieto strany a ich klony sa opäť snažia získať moc a vplyv v našom kraji.

Všetci však máme v  živej pamäti, čo to znamenalo - najzadlženejšia župa, takmer žiadne pripravené projekty, zaostávala výstavba cyklotrás, letisku v Piešťanoch hrozil krach a rozobratie pozemkov.

Ak sa pozrieme aj do veľkej politiky, každý z  nás už vie, má skúsenosť, čo strany SMER-SD,  jej mladšieho klonu s  názvom HLAS-SD, SNS alebo extrémisti na Slovensku napáchali. To nechceme, aby sa vrátilo v  akejkoľvek otvorenej či skrytej forme na trnavskú župu. Sme pripravení tomu zabrániť.

Aj preto sme sa spojili do naozaj širokej koalície demokratických strán. Tak, ako sme to dokazovali za ostatných piatich rokov, ponúkame program a energiu pre prácu na ďalšom rozvoji Trnavského kraja.

Verím, že nám v tom pomôžete.

Od nuly k novým zážitkom

Medzi oblasti, v ktorých trnavská župa objektívne zaostávala, bola podpora cestovného ruchu. Aj preto sme sa pred piatimi rokmi rozhodli nakopnúť jeho rozvoj v Trnavskom kraji, v kraji zážitkov. Nebudem klamať, zo začiatku to šlo krôčik po krôčiku. A hoci to je nekončiaci proces, dnes už môžem hrdo povedať, že tento koncept úspešne napĺňame konkrétnym obsahom, a že sme dosiahli výrazné úspechy.

Nový pohľad na destináciu

Boli sme predposlední kraj, ktorý nemal krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR), ktorá je destinačnou a marketingovou agentúrou. Založili sme ju na začiatku roka 2019 v spolupráci s tromi oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR), ktoré pôsobia v regióne Dunajskej Stredy, Piešťan a Trnavy.

Úlohou KOCR Trnavský kraj je koordinovať rozvoj a propagáciu cestovného ruchu u nás. Cieľom jej činnosti je vytvoriť ucelený pohľad na destináciu a zviditeľniť dianie v Trnavskom kraji. Aj vďaka novej, hravej vizuálnej identite efektívnejšie a pútavejšie prezentuje náš región ako Trnavský kraj zážitkov.

V podmienkach Trnavského kraja predstavuje rozvojový potenciál najmä voda v rôznych podobách – od hraničných riek, cez jazerá, priehrady a rybníky či najväčší vnútrozemský ostrov a súčasne významnú zásobáreň pitnej vody až po liečivé termálne pramene.

Z toho vychádzajú aj tri línie KOCR Trnavský kraj – Príroda a voda; Balnea a aquaparky; Kultúra, história, tradície a regionálne produkty.

Ponúkame originálne zážitky

V rámci hlavných tém ponúka KOCR vlastné, originálne produkty a podujatia. Medzi ne patria populárne jazdy cyklobusmi na Žitnom ostrove alebo z Trnavy do Malých Karpát, balíky lístkov na vlak a vstupeniek do aquaparkov či zážitkové splavy Malého Dunaja. Osvedčila sa aj spolupráca so župným Divadlom Jána Palárika v Trnave, ktorého herci sa podieľajú na príprave jázd zážitkovými vlakmi alebo prehliadok Piešťan. Medzi nové podujatia patrí festival vážnej hudby na historicky významných miestach kraja, ako aj vonkajší koncert v rozáriu v kaštieli Dolnej Krupej.

Unikátnym projektom je výstavba turistickej útulne Jozefa Maka v lokalite Mihalinová v Malých Karpatoch, na ceste hrdinov Slovenského národného povstania. Bude postavená na základe špičkového architektonického návrhu, ktorý vzišiel z iniciatívy Hikemates a madebythe.

Týmito vlastnými aktivitami výrazne podporujeme motiváciu domácich aj zahraničných turistov navštevovať Trnavský kraj. Nielen v kontexte obmedzenej cezhraničnej mobility počas pandémie sa orientujeme na získanie návštevníkov z okolitých krajov, najmä Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho.

Kľúčom k úspechu je spolupráca s partnermi v území

Okrem troch OOCR, ktoré sú členmi KOCR, od začiatku aktívne spolupracujeme aj s OOCR Záhorie. Tá je z historických dôvodov súčasťou organizácie Bratislavského kraja, no v tejto súvislosti sme po dohode v rámci združenia samosprávnych krajov SK 8 iniciovali zmenu legislatívy, ktorá by umožnila dvojité členstvo.

Dali sme si za cieľ rozšíriť OOCR aj na miesta, kde ešte nepôsobia. Jedným z takých bolo aj okolie Galanty. Minulý rok sme zosieťovali desiatku verejných a súkromných subjektov a založiť OOCR Matúšova zem.

Podarilo sa to napriek negatívnemu vplyvu pandémie ochorenia Covid-19 na celý segment cestovného ruchu a naň naviazaných služieb, či už dopravy, ubytovanie alebo stravovania. V súčasnosti však tento sektor zažíva renesanciu.

Aktivity všetkých OOCR na našom území sme sa navyše rozhodli systematicky a dlhodobo podporovať. V prvom rade sme iniciovali vstup viacerých organizácií župy do nich, ako napríklad Balneologického múzea alebo Letiska Piešťany v prípade OOCR Rezort Piešťany. Do tejto organizácie aj z nášho podnetu vstúpilo tiež Mesto Hlohovec.

Do oblastných organizácií vstúpila aj KIRA, krajská inovačná rozvojová agentúra. Z jej mimoriadneho členského príspevku je podporovaná realizácia rozvojových zámerov členov. Medzi také patrí napríklad zriadenie turisticko-informačných kancelárií v Smrdákoch a Galante. V kúpeľnej obci na Záhorí doplnkovo vznikla požičovňa elektrických bicyklov a v kaštieli Esterházyovcov zas kancelária oblastnej organizácie.

Napĺňame potenciál

Konkurenčnou výhodou Trnavského kraja je, popri jeho unikátnej polohe a rozmanitosti, výborná dopravná dostupnosť. Krajom, ktorý ako polmesiac obopína ten bratislavský, prechádzajú najvýznamnejšie diaľnice a železnice v republike. Strategickým je v tejto súvislosti Letisko Piešťany, ktoré je jediným regionálnym a súčasne medzinárodným letiskom v kraji. Práve rozvoj tejto unikátnej dopravnej infraštruktúry je predpokladom prilákania zahraničných turistov do svetovo známeho kúpeľného mesta, ako aj do širšieho regiónu.

Úzko spolupracujeme s OOCR Rezort Piešťany, letiskovou spoločnosťou, s kúpeľmi v širšom okolí a slovensko-českom pohraničí či Ministerstvom dopravy a výstavby SR respektíve jeho organizáciou Slovakia Travel. Našou spoločnou ambíciou je vytvoriť moderný produkt cestovného ruchu, ktorý bude zaujímavý pre zahraničnú klientelu. V tejto súvislosti nám prajú okolnosti, keďže cestovný ruch zažíva po nútenom útlme renesanciu, a to najmä jeho odvetvie zdravia a krásy.

Zorganizovali sme pracovné cesty na prestížne veľtrhy cestovného ruchu v Izraeli a Dubaji, kde sme v spolupráci so slovenskými zastupiteľskými úradmi usporiadali prezentácie a workshopy s miestnymi cestovnými kanceláriami a tour operátormi. Potenciálni obchodní partneri a novinári z cieľových štátov na naše pozvanie absolvovali poznávacie cesty priamo v Trnavskom kraji. Ich želaným výsledkom je rozvoj incomingového turizmu prostredníctvom zavedenia pravidelných liniek do Piešťan.

Cesta do budúcnosti

Z pohľadu župy patria do komplexu rozvoja turizmu aj rekonštrukcie ciest k atraktivitám, opravy pamiatok, obnovy budov či podpora komunít, spolu s ktorými tvoríme kraj. Obci Smolenice sme prispeli na opravu cesty k Jaskyni Driny, s ktorou máme veľký eurofondový zámer. Podobne plánujeme opraviť cestu k vyhľadávanej zrúcanine kláštora Katarínka.

Perspektívne sa zameriame na rozvoj kongresového cestovného ruchu (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, MICE). Myslíme si totiž, že segment nepatrí len do hlavného mesta a má potenciál napríklad aj v Piešťanoch, kde je medzinárodné regionálne letisko.

Príležitosť vidíme aj v propagácií Trnavského kraja ako domova kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý TTSK rozvíja predovšetkým prostredníctvom Kultúrneho a kreatívneho centra Arta v Piešťanoch a rodiaceho sa župného Kreatívneho centra Trnava. Aj týmto spôsobom môžeme prilákať talentovaných ľudí, ktorí budú spolu s nami tvoriť kraj v nasledujúcom období.

Vďaka tímu

To všetko by nebolo možné bez nasadenia a nadšenosti celého tímu krajskej organizácie cestovného ruchu. Spolu tvoríme kraj zážitkov.

Maďarské fórum podporilo moju kandidatúru na post trnavského župana

Medzi 11 politických strán a hnutí, ktoré sa zhodli na podpore mojej opätovnej kandidatúry na post trnavského župana, patrí aj Maďarské fórum, ktorého predsedom je Zsolt Simon. Ide teda o ešte širšiu a pestrejšiu demokratickú koalíciu, ako pred piatimi rokmi. Podporu Maďarského fóra považujem za doklad toho, že naša ponuka na pokračovanie v modernizácií kraja je ponukou pre všetkých. Bez ohľadu na to, či je ich prvou rečou slovenčina alebo maďarčina.

V zastupiteľstve TTSK aj v úzkom vedení kraja sme päť rokov spolupracovali aj so zástupcami dnešnej Aliancie. Ich 14 poslancov malo silný hlas aj v krajskom zastupiteľstve a spoločne sme presadili systémové zmeny, ozdravili financie a naštartovali rozvojové investície. Je preto prirodzené, že som rokoval o podpore aj s nimi. Keďže sa v Aliancii nevedeli zhodnúť na kandidátovi, naše dvere boli otvorené do poslednej chvíle. Napokon sa však rozhodli nominovať svojho kandidáta, čo samozrejme plne rešpektujem.

Ku koalícii sa pridalo Maďarské fórum. Ďakujem za podporu, ktorú považujem za potvrdenie správnosti nášho doterajšieho kurzu krajskej politiky. Je to politika založená na schopnosti počúvať, rešpektovať sa a spájať rôzne časti našej spoločnosti. Nadstranícka politika, ktorá má guráž prijímať správne nepopulistické rozhodnutia v prospech obyvateľov všetkých siedmich okresov. Som presvedčený, že práve takáto politika bude náš kraj ďalej posúvať dopredu.

V nasledujúcom období sa chceme zamerať napríklad na motiváciu študentov študovať v nedostatočne obsadených odboroch ako inštalatér, tesár alebo maliar. Pokračovať chceme aj vo zvyšovaní počtu študentov v systéme duálneho vzdelávania alebo modernizácií športovísk pri stredných školách.“